Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 187 تا 202)

کلیدواژه ها :

ارزش گذاری مشروط( CV ) ،تمایل به پرداخت( WTP ) ،پارک ساعی ،مدل‌ Logit ،محیط زیست

logit model ،environment ،Willingness to pay ،Contingent valuation ،Saee Park

کلید واژه های ماشینی : برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی ، پارک ، پارک ساعی ، بازدید کنندگان ، WTP ، برآورد ، ارزش ، استفاده تفریحی از پارک ساعی ، استفاده از روش ارزش‌گذاری ، پارک ساعی و میزان تمایل

در این پژوهش،ارزش تفریحی پارک ساعی و میزان تمایل به پرداخت( WTP )بازدید کنندگان این پارک را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط( CV )و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری کرده‌ایم.برای‌ اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل Logit استفاده کرده و براساس روش حداکثر درستنمایی،پارامترهای این مدل را برآورد کرده‌ایم.نتایج نشان می‌دهد که 60 درصد افراد بررسی شده در این‌ مطالعه،حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ساعی هستند و متوسط تمایل به پرداخت‌ بازدید کنندگان برای ارزش تفریحی این پارک،1840 ریال برای هر بازدید است.ارزش تفریحی ماهانه این پارک‌ بیش از 220 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن،بیش از 7/2 میلیارد ریال برآورد شده است.نتایج‌ همچنین نشان می‌دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدید کنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنادار شده که مهمترین عوامل مؤثر در میزان WTP بازدید کنندگان برای استفاده از پارک ساعی است.کیفیت‌ پارک از نظر بازدید کنندگان عامل بعدی در تأثیر گذاری بر میزان WTP بازدید کنندگان بوده،به‌طوری که از نظر آماری،در سطح یک درصد معنادار شده است.هزینه هربار ایاب و ذهاب به پارک متغیر بعدی است که با علامت‌ منفی در سطح ده درصد معنادار شده است.مدت زمان پرداختن به کارهای هنری در هفته و مدت زمان مطالعه در هفته نیز دو متغیر دیگری هستند که با علامت مثبت به ترتیب در سطح ده و پنج درصد معنادار شده‌اند.نوع‌ منزل مسکونی نیز متغیر بعدی است که در سطح ده درصد معنادار شده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان می‌دهد که 60 درصد افراد بررسی شده در این‌ مطالعه،حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک ساعی هستند و متوسط تمایل به پرداخت‌ بازدید کنندگان برای ارزش تفریحی این پارک،1840 ریال برای هر بازدید است. 5 در پژوهش دیگری،ارزش توریستی و تفریحی پارک ملی گلستان و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت‌ بازدید کنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه‌ انجام شده است. توزیع فراوانی شغل بازدید کنندگان از پارک ساعی (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) مأخذ:نتایج به دست آمده در این پژوهش در بخش WTP بازدید کنندگان برای ارزش تفریحی پارک ساعی،142 نفر اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی‌ برای پرداخت 2000 ریال برای هریک از اعضای خانواده خود به‌عنوان قیمت ورودیه برای استفاده از پارک ساعی‌ نداشتند. نتایج مدل Logit برای ارزش تفریحی پارک ساعی (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) مأخذ:نتایج به دست آمده در این پژوهش ضریب برآورد شده متغیر پیشنهاد که مهم‌ترین متغیر توضیحی احتمال WTP است،در سطح یک درصد با علامت منفی قابل انتظار از نظر آماری معنادار شده است. نتایج مدل Logit برای ارزش تفریحی قسمت حیوانات پارک ساعی (به‌تصویرصفحه‌مراجعه‌شود) مأخذ:نتایج به دست آمده در این پژوهش ضریب برآورد شده متغیر پیشنهاد که مهم‌ترین متغیر توضیحی احتمال WTP است،در سطح یک درصد با علامت منفی مورد انتظار از نظر آماری معنادار شده است. Statistical efficiency of double-bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation,American Journal of Agricultural Economics, . Estimating the Use and Preservation Values of National Parks Tourism Resources Using a Contingent Valuation Method,Tourism Management."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.