Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 143 تا 156)

کلیدواژه ها :

اضطراب ،گرایش ،دانشجویان ،سلامت روانی ،اعمال مذهبی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، گرایش به اعمال مذهبی ، دانشجویان ، بررسی سلامت روانی ، دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر ، اختلالات روانی ، دین ، سلامت روانی و رابطه ، میزان گرایش به اعمال مذهبی ، سلامت روانی دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین گرایش به اعمال دینی و سلامت روانی بین دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر، به شیوه همبستگی و مقایسه ای و با استفاده از روش همبستگی انجام شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها، از جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون های پیرسن و تفاوت میانگین استفاده شده است. حجم نمونه شامل242 نفر که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بین سلامت روانی با میزان گرایش به اعمال مذهبی همبستگی مستقیم وجود دارد. در این میان، قویترین رابطه مربوط به اضطراب و ضعیف ترین رابطه مربوط به ترس مرضی است. هر دو متغیر سلامت روانی و گرایش به اعمال مذهبی، در بین دو گروه دانشجوی دختر و پسر تفاوت های معنی داری را نشان می دهند اما رابطه دو متغیر بر اساس رشته و جنسیت تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. سلامت روانی تحت تاثیر عوامل متعددی است. در این میان، گرایش به اعمال مذهبی، همبستگی مثبت و معنی داری نشان می دهد؛ هرچه میزان گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان بیشتر باشد، بر میزان سلامت روانی آنها افزوده شده و احتمال ابتلای آنان به اختلالات روانی نیز کاهش می یابد. همچنین میزان سلامت روانی دانشجویان دختر، و گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان پسر، بیشتر است.

خلاصه ماشینی:

"302 پرسش‌های تحقیق در این پژوهش، رابطه سلامت روانی دانشجویان با گرایش به اعمال مذهبی آنان بررسی شده است. بین سلامت روانی و گرایش دانشجویان به اعمال مذهبی برابر 21/0= r همبستگی وجود دارد که، با توجه به سطح معنی‌داری 01/0=P فرضیه اصلی، که مهم‌ترین فرضیه نیز هست، پذیرفته و فرضیه صفر رد می‌شود. اگر چه قدر مطلق همبستگی خیلی قابل توجه نیست، اما وجود رابطه آن هم با احتمال معنی داری بالای 99% ، حاکی از اهمیت ارتباط گرایش به اعمال مذهبی بر سلامت روانی در بین دانشجویان است. در این بررسی ها میزان مذهبی بودن بر اساس عواملی مانند حضور در مراسم مذهبی، گزارش شخصی افراد از باور‌های دینی خود و سؤالاتی نظیر این که، «تا چه حد خداوند را منشأ راحتی و آرامش می‌دانسته اند»، مورد سنجش قرار گرفته است. ملاحظه می‌شود که، با افزایش گرایش به اعمال مذهبی، از شدت اختلال افسردگی(با توجه به علامت منفی ضریب همبستگی) کاسته می شود و بر درجه سلامت روانی آنان افزوده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهادات می‌شود، در راستای حل و یا کاهش مسائل و مشکلات مربوط به سلامت روانی، متغیر"گرایش به اعمال مذهبی" مورد توجه قرار گرفته و همچنین ارتباط این متغیر با سایر عوامل مرتبط نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. ـ حناسابزاده, مریم، «نقش مذهب و روان درمانی مذهبی در درمان بیماری‌های روانی»، افق بینا، ش 18، شهریور و آبان، 1384، ص 35-32 ـ خلیق رضوی، زهره، بررسی نقش عوامل فشارزای روانی، اجتماعی در وضعیت سلامت روانی و جسمانی دختران مقطع متوسطه مناطق 12و 15 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.