Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 74 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران ، ریسک سیستماتیک ، بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ، اهرم عملیاتی ، ریسک سیستماتیک سهام عادی ، میزان بدهی شرکتها ریسک سیستماتیک ، بدهی شرکتها ریسک سیستماتیک اثر ، تأثیر اهرم عملیاتی ، اطلاعات ، بازده

در حال حاضر بورس اوراق بهادار در بیشتر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه جزء ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق می‌دهد.با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن م قیاس فعالیت نیاز به تأمین سرمایه برای تولید افزایش یافت.تحولات چند سال اخیر در اقتصاد ایران آثار چشمگیری بر مدیریت ملی شرکتها گذاشته است.یکی از این تحولات افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در اقتصاد است.با استفاده از ابزار بورس سرمایه لازم برای پروژه‌ای سرمایه‌بر و کلان مهیا و نرخ ارز و تورم نیز تاحدی کنترل می‌شود.در سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده نقش کلیدی دارند.نقش ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت‌گذاری کالاست.جهت ارزیابی و مقایسه سرمایه‌گذاریهای مختلف نیاز به ویژگیها و محاسبه ریسک و بازده می‌باشد.منشاء ریسک یک سرمایه‌گذاری به تغییرات نرخ بازده مرتبط است.مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای تئوری جامعی از رابطه بین ریسک و بازده در شرایط بازار کامل است.هدف از مطالعه حاضر این است که آثار اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت را روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه‌گیری کند.برای محاسبه ریسک سیستماتیک‌شرکتها(جامعه آماری)از رگرسیون خطی استفاده شده است.در این محاسبه بازده پرتفوی بازار به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد است.ضریب بتابا استفاده از نرم‌افزار TSP7 و Statistica تعیین شده است.در این مطالعه مشاهده شد اهرم مالی روی میزان سیستماتیک اثر دارد یعنی با افزایش میزان بدهی شرکتها ریسک سیستماتیک اثر ندارد. اندازه شرکت(میزان دارایی)روی میزان ریسک اثر معنی‌دار دارد.به عبارت دیگر هر اندازه میزان دارایی شرکتها بیشتر باشد ریسک سیستماتیک آن کاهش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از مطالعه حاضر این است که آثار اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت را روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه‌گیری کند. بنابراین هدف و انگیزه اصلی نگارنده از انتخاب موضوع فوق، کاوش و تحقیق در مورد پاسخ به این سؤال است که آیا اهرم مالی، عملیاتی و اندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک(بتا)شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است یا خیر؟اطلاعات فراهم شده از این تحقیق چه از نظر تئوریکی و چه از جنبه کاربردی، می‌تواند راه‌گشایی برای دانش‌پژوهان باشد و نتایج این تحقیق به وسیله شرکتها، بخصوص مورد استفاده خریداران سهام واقع می‌شود تا گامی هر چند کوتاه-در پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود. فرضیه‌های تحقیقبه منظور تعیین چهارچوب مشخص برای موضوع بهتر است به تشریح فرضیه‌های تحقیق بپردازیم:فرضیه اول-اهرم مالی(نسبت بدهی)روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. 39نتایج آزمون فرضیه دومدر فرضیه دوم تحقیق اثر اهرم عملیاتی روی میزان ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه چهارمفرضیه چهارم در صدد این است که ارزیابی نماید آیا میزان فروش(درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش محصولات)در میزان ریسک سیستماتیک اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟با توجه به نتایج رگرسیون و تجزیه و تحلیلهای انجام شده، ملاحظه می‌شود که میزان فروش روی (39)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.