Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تناسب اراضی برای مکان گزینی پادگانهای لجستیک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه بر موردی منطقه اراک)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 19 تا 38)

کلیدواژه ها :

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ،مکان‌گزینی

کلید واژه های ماشینی : سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، پادگانها ، مکان‌گزینی پادگانهای لجستیک ، مکان‌گزینی پادگانهای لجستیک با استفاده ، مکان ، عوامل مؤثر در مکان‌گزینی ، مکان‌گزینی پادگانها از سیستمهای اطلاعات ، استفاده از سیستمهای اطلاعات ، سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت ، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی استفاده

مشکلات موجود، تعدد عوامل مؤثر در مکان گزینی پادگانها و عدم پاسخگویی روشهای دستی و سنتی به نیازهای امروزی، استفاده از روشهای جدید و به کارگیری سیستمهای کامپیوتری را اجتناب‌ناپذیر ن موده است.در بسیاری از موارد با اینکه سالها از ساخت و احداث پادگان می‌گذرد نامناسب بودن محل آن موجب ایجاد مشکل در مأموریتهای پادگان و کاهش کارآیی آن گردیده است.هدف از این تحقیق بررسی مسأله مکان‌گزینی پادگانهای لجستیک 1 و ارائه روشی مناسب با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 2 برای صرفه‌جوی در زمان و هزینه‌هاست.در این راستا شناسایی و ارزشگذاری نسبی عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پادگانها، قدم اول و اساسی است که با استفاده از نظریات کارشناسی به دست آمده از پرسشنامه‌ها صورت گرفته است.منطقه مورد مطالعه در محدوده شهرستان اراک واقع شده است.اطلاعات اولیه در این تحقیق با رقومی نمودن نقشه‌های توپوگرافی منطقه، نقشه راههای هوایی ایران، نقشه هیدرولوژی و کیفیت آب، نقشه ارزیابی منابع خاک، نقشه مین‌شناسی منطقه و داده‌های غیرمکانی(توصیفی)با استفاده از مدارک، اسناد، کتابها و نقشه‌ها جمع‌آوری گردید.بدین ترتیب با برقراری ارتباط بین داده‌های مکانی و توصیفی اقدام به تشکیل پایگاه جغرافیایی شد که در آن با تعریف روابط توپولوژیک بین پدیده‌ها و عوارض موجود 16 لایه اطلاعاتی شامل لایه راههای درجه 1 و 2، راه‌آهن، شیب، کیفیت آب و گسل برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.در هر یک از لایه‌ها، نواحی 3 جداگانه‌ای تعریف گردید(جمعا 55 منطقه ناحیه)با وزن‌دهی به هر ناحیه و ترکیب آنها با هم مناسبترین مکانها برای احداث پادگان لجستیک شناسایی گردیدند.از بین مناطق شناسایی شده با لحاظ نمودن عوامل دیگر و اولویتهای تصمیم‌گیرندگان مناسبترین مکان برای پادگان لجستیک شناسایی شد.نتایج حاصل از این تحقیق گویای بهینه نبودن مکان پادگانهای موجود به علت قرار گرفتن در موقعیتهای نامناسب در منطقه مورد مطالعه و توانایی بیشتر سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به روشهای دستی و سنتی به دلیل افزایش سرعت و دقت تحلیل با در نظر گرفتن عوامل مختلف و متعدد در مکان گزینی پادگانها و نیز ارجحیت مدل وزن دهی نسبت به روش دودویی در مکان گزینی است.بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، شایسته است که در طرحهای آینده برای مکان‌گزینی پادگانها از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی استفاده مؤثری به عمل آید.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از این تحقیق گویای بهینه نبودن مکان پادگانهای موجود به علت قرار گرفتن در موقعیتهای نامناسب در منطقه مورد مطالعه و توانایی بیشتر سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به روشهای دستی و سنتی به دلیل افزایش سرعت و دقت تحلیل با در نظر گرفتن عوامل مختلف و متعدد در مکان گزینی پادگانها و نیز ارجحیت مدل وزن دهی نسبت به روش دودویی در مکان گزینی است. آیا استفاده از روش وزن‌دهی نسبت به روش دودویی در مکان‌گزینی پادگانها ارجحیت دارد؟ به طور کلی مکانیابی فعالیتی است که استعدادهای فضایی و غیرفضایی یک سرزمین را جهت انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاصی ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. 7. تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی از کاربردهای اصلی سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی استفاده از آن برای کمک در فرایند جدول 2 جدول ارزیابی عوامل مؤثر در مکان گزینی پادگانهای لجستیک‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) تصمیم‌گیری است. در مرحله دوم به هر یک از نواحی وزن مناسب داده شده، با ترکیب نمودن 13 آنها، محدوده مناطق مناسب تعیین شده و از بین آنها با در نظر گرفتن عوامل دیگری که تا این مرحله در تحلیل از آنها استفاده نشده و محاسبه وزن نهایی همه مکانها، مکانی که دارای بیشترین امتیاز بود به عنوان مناسبترین مکان شناسایی شده است. از بین دو منطقه مذکور براساس وزن‌دهی با توجه به عوامل دیگری که در تحلیل مرحله قبل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدام به تعیین مناسبترین مکان برای احداث پادگان شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.