Skip to main content
فهرست مقالات

تمایز Dedicto Dere در منطق سینوی و تصویر آن در معناشناسی کریپکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 149 تا 158)

کلیدواژه ها :

De re ،De dicto ،منطق موجهات ،منطق سینوی

کلید واژه های ماشینی : منطق، منطق سینوی، کریپکی، منطق موجهات جدید، منطق موجهات، معناشناسی مزبور تفاوت معنایی، جهت سور و جهت حمل، معناشناسی کریپکی، کاتب، گزاره

ساختار معنایی 1 منطق موجهات جدید در سال 1963 با مقاله مشهور«کریپکی»تحت عنوان «ملاحظات معناشناختی در منطق موجهات» 2 پایه‌ریزی گردید و در حوزه وسیعی از سیستمهای منطق موجهات و دیگر سیستمهای وابسته به کار گرفته شد.براساس معناشناسی مزبور تفاوت معنایی«جهت گزاره»(De dicto)و«جهت شئ»(De re)بخوبی قابل تعریف و شناسایی است، مسأله‌ای که در منطق موجهات ارسطویی به علت عدم وجود معناشناسی دقیق و منقح هیچ گاه پاسخ روشنی نیافته است.در مقاله حاضر مواضع مختلف جهت، در ساختار گزاره‌های حملی از دیدگاه منطق سینوی 3 یعنی«جهت سور»، «جهت حمل»و«جهت محمول»بررسی شده و از دیدگاه منطق موجهات جدید تحلیل و ارزیابی شده است.

خلاصه ماشینی:

"d,Semantic Considerations on Modal Logic,Acta philosophica Fennica,16,1963. این رأی و نظر در صورتی درست است که هم جهت موضوع و هم جهت محمول به صورت de re تصویر شود یعنی داشته باشیم: (هر الف ممکنی، ب ممکن است‌بعضی ب ممکن، الف ممکن است)البته روشن است که در محاسبات منطق جدید ذکر«پیش فرض وجودی» 20 یعنی‌در محاسبه عکس در کنار مقدمه اصلی ضروری است. همان گونه که در آغاز این بخش بیان شد«نیکلاس رشر»معتقد است تفکیک بین انواع جهات در منطق سینوی و بویژه تفاوت جهت سور و جهت حمل منشأ پیدایش دو اصطلاح de re و de dicto در بین منطقدانان قرون وسطی گردیده است. حال سؤال مهم این است که توفیق ابن سینا و دیگر پیروان وی در تبیین معنایی جهت de re و de dicto به طور اعم و جهت سور و جهت حمل به طور اخص چه میزان بوده؟باید گفت تحلیل منطقیون مزبور در توجیه مسأله به رغم دقت و توجه شایان تحسین چندان موفق نبوده و با اشکالات فراوانی روبه‌رو است. اولا با کدام قرارداد زبانی می‌توان توجیه کرد که اگر جهت قبل از سور کلی واقع شود به معنای تک تک افراد نیست بلکه تمامی افراد(کل مجموعی)مراد است؟ثانیا، تفاوت معنایی دو صورت مزبور صرف نظر از مثالهای ارائه شده چگونه قابل توجیه است به عبارت دیگر تفاوت معنایی دو صورت منطقی«به امکان هر الف ب است»و«هر الف به امکان ب است». truth assignment function (به تصویر صفحه مراجعه شود) معناشناسی کریپکی می‌توان به تفکیک دقیق این دو صورت نایل آمد و دیدگاه منطقیون مسلمان را در این باب مورد بازشناسی قرار داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.