Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 63 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : مقایسه‌ای تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان، تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا، بینا، نابینا، کودکان نابینا، بررسی مقایسه‌ای تأثیر الگوهای صوتی، تصاویر، تصویرسازی ذهنی، الگوهای صوتی، ذهنی

تحقیق حاضر مقایسه تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان را در تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا مورد بررسی قرار داده است.نمونه‌های تحقیق 60 نفر دانش آموزان پسر در سن 11 تا 12 در پایه پنجم ابتدایی سال 78-1377(30 نفر نابینایان‌ آموزشگاه ابابصیر اصهفان و 30 نفر بینا از مدارس همجوار)بوده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات در مراحل مختلف تحقیق از پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت‌ کتل برای بزرگسالان،پرسشنامه خودساخته مبتنی بر عوامل شانزده‌گانه شخصیتی کتل و پاره‌ای از ویژگیهای فیزیکی،نوار ضبط صوت و نوار ویدیویی استفاده شده است.آزمودنیها، پس از گزینش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم و براساس ویژگیهای سنی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی،پایه تحصیلی و معدل درسی همترازسازی شده‌اند. در وهله اول،صدا و تصویر 10 معلم به طور جداگانه در حین گفتن ملا از یک متن واحد معین ضبط شد و سپس توسط پرسشنامه 16 عاملی شخصیتی کتل،عوامل شخصیتی آنها استخراج گردید.بدین ترتیب از میان آنها،6 معلم که نمرات آنان در برخی از عوامل شخصیتی‌ (عاطفی)بالاتر و پایین‌تر از میانگین بود،در نظر گرفته شدند.در وهله دوم،یک بار تمام‌ آزمودنیهای نابینا و بینا در معرض شنیدن الگوهای صوتی و یک بار دیگر به منظور کنترل‌ تصاویر ذهنی،فقط آزمودنیهای بینا در معرض دیدن تصویر صاحبان صوت قرار گرفتند. داده‌های به دست آمده توسط آزمونهای همبستگی پیرسن،تحلیل واریانس یکطرفه،توکی و تحلیل گرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان می‌دهند:تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی نابینایان و بینایان متفاوت است.کودکان بینا و نابینا در تصویرسازی ذهنی،تابع یک الگوی واحد نیستند،بدین معنا که کودکان نابینا ارتجالا از حس شنوایی(تمرکز شنیداری»)و کودکان بینا از حس بینایی بهره می‌جویند و این تأثیر بیشتر متوجه عوامل عاطفی شخصیت همچون‌ A (گرمی)، E (تسلط)، F (سرزندگی)، I (حساسیت)، L (خوش بینی)، H (جسارت)، O (اعتماد به‌ خود)، 4Q (تنش)است.به علاوه بین تصاویر ذهنی کودکان بینا و نابینا از سایر عوامل،یعنی‌ B (هوش)، C (پایداری هیجانی)، G (اخلاقی)، M (عمل‌گرایی)، N (ملاحظه‌کاری)، 1Q (محافظه‌کاری)، 2Q (متکی به خود)، 3Q (خودنظم‌دهی)تفاوت مشاهده نشد.همچنین‌ تجسمات ذهنی بینایان با دیدن تصویر صاحبان صوت در مقایسه با نابینایان با شنیدن لحن‌ صدای بزرگسالان از ویژگیهای فیزیکی،قد،وزن،سن،زیبایی برتر و منطبق بر واقعیت است. در خاتمه،معلوم گردید تصاویر ذهنی خوشایند نابینایان از الگوهای صوتی بزرگسالان به 8 عامل(عاطفی)فوق‌الذکر در آنان مربوط است که این امر خود نشان می‌دهد بین تصاویر ذهنی‌ خوشایند نابینایان با پاره‌ای از مؤلفه‌ای عاطفی بزرگسالان-به واسطه شنیدن الگوهای‌ صوتی آنها-رابطه معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا مورد بررسی قرار داده است. الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی نابینایان و بینایان متفاوت است. عامل(عاطفی)فوق‌الذکر در آنان مربوط است که این امر خود نشان می‌دهد بین تصاویر ذهنی‌ و مؤلفه‌های شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا قابل توجیه می‌گردد. ذهنی کودکان نابینا و بینا یکسان است یا متفاوت و اگر شباهت یا تفاوت وجود دارد،آیا این‌ 1. آیا تصویرهای ذهنی در بین کودکان نابینا از الگوهای صوتی بزرگسالان و پاره‌ای از 2. آیا تصویرهای ذهنی در بین کودکان بینا از الگوهای صوتی بزرگسالان و پاره‌ای از 4. آیا تصویرهای ذهنی خوشایند کودکان نابینا از صاحبان الگوهای صوتی با پاره‌ای از صدای تعدادی از آنها(یک به یک)برای مقایسه تصاویر ذهنی-شنیداری کودکان نابینا و بینا. -تصویرهای ذهنی در بین کودکان نابینا از الگوهای صوتی معین بزرگسالان و پاره‌ای از کودکان نابینا از الگوهای صوتی بزرگسالان و پاره‌ای از عوامل شخصیتی آنان وجود دارد: تصویرهای ذهنی در بین کودکان بینا از الگوهای صوتی معین بزرگسالان و پاره‌ای از تصویرهای ذهنی در بین کودکان بینا از الگوهای صوتی معین بزرگسالان و پاره‌ای از با بینایان(64/0 1t )برای L (خوش‌بینی)،بین تصویرهای ذهنی خوشایند کودکان نابینا از الگوهای صوتی بزرگسالان و عامل عاطفی A (گرمی)، E (تسلط)، I (حساسیت)، تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی کودکان نابینا نابینا از لحاظ توانایی تصویرسازی بر پایه حس شنوایی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و این تفاوت،برتری کودکان نابینا را در شکل‌دهی تجسمات شنیداری به خوبی آشکار می‌سازد"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.