Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 37 تا 54)

کلیدواژه ها :

فساد اداری ،کنترل فساد اداری ،بخش عمومی

کلید واژه های ماشینی : فساد اداری، کارکنان، قوانین و مقررات، سیاسی، فساد اداری رابطه معنادار، کنترل، روشهای کنترل فساد اداری، بررسی فساد اداری، قوانین، نظام اداری

در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و ادارات کل استان خراسان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگیهای فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساد اداری ت.ثیر دارند.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی.وضع مقرارا و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، سیستمهای مالی و کارا، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن سیستم اداری، و خصوصی‌سازی می‌توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند.نتایج این تحقیق دارای کاربردهای علمی و علمی برای سیاستگذاران و دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است.

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور این تحقیق در پی شناسایی علل پیدایش و گسترش فساد اداری و شناخته پیامدها و آثار آن بر نظام اداری، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام اجتماعی-فرهنگی جامعه است و بر اساس این شناخت، تدابیر و راهبردهای مناسب برای محدود کردن دامنه فساد اداری ارائه می‌گردد. الف)جامعه و نمونه آماریاز آنجا که نظام اداری، قلمرو تحقیق را تشکیل می‌دهد و به لحاظ گستردگی این قلمرو، تلاش گردید که با تمرکز بر ادارات دولتی یکی از استانهای کشور، به جمع‌آوری اطلاعات موردجدول 1 فرضیات تحقیق و موضوعات سؤالات مربوط به فرضیاتفرضیاتموضوعات هر فرضیهفرضیه اول: بین وضعیت اقتصادی کارکنان و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. -عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان -اسحاس نابرابری اقتصادی کارکنان دولت در مقایسه با سایر بخشها -فقدان مزایای جنبی برای کارکنان -نحوه توزیع ثروت و درآمد در جامعهفرضیه دوم: بین ویژگیهای فرهنگی جامعه و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. -فقدان وجدان کاری -برخورداری از روحیات مبتنی بر فردگرایی -درجه ریسک‌پذیری کارکنان -آموزش مدیران دولتی -آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات -آزادی مطبوعات -اصلاحات ساختاریفرضیه ششم:بین روشهای اغمال کنترل و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به اطلاعات فوق می‌توان دریافت که 5 فرضیه اول که به ترتیب رابطه اقتصادی کارکنان، ویژگیهای فرهنگی، ویژگیهای سازمانی، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات، و جدول 2 اطلاعات آماری مربوط به فرضیات ششگانهویژگیهای فردی کارکنان با فساد اداری را بیان می‌دارد دارای سطح معنادار کوچکتر از 5/0 است و لذا آماره آزمون فرضیات فوق در منطقه‌قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.