Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر توانایی و مهارت مدیران اصلاح اداری در موفقیت برنامه های اصلاح اداری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 55 تا 70)

کلیدواژه ها :

اصلاح اداری ،مدیران اصلاح ،مهارتها ،شایستگیها

کلید واژه های ماشینی : مدیران، برنامه اصلاح اداری، توانایی و مهارت مدیران اصلاح، مهارت مدیران مسئول اصلاح اداری، مهارت مدیران اصلاح اداری، مهارتها، ارتباطات، مدیران مسئول اصلاح اداری، توانایی، تخصص مدیران مسئول اصلاح اداری

پرسشنامه‌ای برای تعیین میزان توانایی و مهارت مدیران مسئول اصلاح اداری در تحقق اهداف برنامه اصلاح اداری-پیش‌بینی‌شده در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران-میان افراد درگیر در امر اصلاح اداری دستگاههای مختلف توزیع گردید.در این مقاله، ارزیابی آزمودنیهای این تحقیق از میزان توانایی و تخصص مدیران مسئول اصلاح اداری و همچنین تأیر آن بر میزان موفقیت/ناکامی برنامه اصلاح اداری ارائه خواهد شد.ارزیابی، مبتنی بر پنج مجموعه وظایف است که از تحقیق بوچانان و بادی اقتباس شده است؛یعنی:هدفگذاری، نقشها، ارتباطات، مذاکره، و رویارویی مستقیم مدیریت کلان. داشتن این مهارتها واجد اهمیت است.نتایج کلی حاکی از آن است که بر اساس برداشت زیردستان مدیران تحت آزمون، توانایی و مهارت آنان کمتر از حد قابل قبول بوده است (میانگین-8/2).وجود ارتباط معنادار میان عوامل برنامه اصلاح اداری و توانایی مدیران اصلاح حکایت از آن دارد که یکی از دلایل موفقیت کمتر از حد انتظار برنامه اصلاح اداری ممکن است توانایی و مهارت کم این مدیران باشد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1 شامل خلاصه‌ای از نظرهای آزمودنیها در مورد سطوح توانایی و مهارت مدیران اصلاح اداری در زمینه هدفگذاری است، یعنی:شفافیت اهداف، تجدید نظر در راهبردها در صورت تغییر شرایط، و تشخیص تأثیر تغییرات در بخشهای دیگر. کارنال(1990)جدول 1 هدفگذاری:ارزیابی مهارتها و تواناییهای مدیران اصلاح(%و میانگین)مهارتها و تواناییها12345میانگینتوانایی در تدوین اهداف روشن و قابل قبول9/6%6/27%3/25%3/25%6/12%3تجدید نظر در راهبردها در صورت تغییر شرایط8/13%3/33%1/24%23%7/5%7/2تشخیص تأثیر تغییرات در بخشهای دیگر6/4%4/26%8/36%23%2/9%3*1-اصلا، 5-در حد زیاد، 3-در حد متوسطفرهنگ سازمانی قوی را در فرهنگی می‌داند که در آن افراد دقیقا اطلاع دارند که از آنها چه انتظاراتی وجود دارد و همچنین اهداف مورد انتظار سازمان نیز برایشان کاملا مشخص است [1]. این امر نشان‌دهنده آن است که در طول برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی-اجتماعی، مدیران مسئول اصلاح اداری توانایی برقراری ارتباط مؤثر برای تبادل افکار را نداشته و نتوانسته‌اند کلیه گروههای درگیر را از دلایل تغییرات مورد نظر مطلع سازند. جدول 6 ارزیابی مجموعه مهارتها و تواناییهای مدیران اصلاح M میانگین، SD -انحراف معیارجدول 7 نتایج تحلیل عاملی(واریماکس)در مورد توانایی مهارت مدیران اصلاحبر اساس نتایج آماری می‌توان گفت که هر چه شایستگی مدیران اصلاح بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل، احتمال موفقیت برنامه‌های اصلاحی بیشتر خواهد بود. در این مطالعه نظر بر آن بود که ادراکات پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه نسبت به میزان شایستگی مدیران بلا فصل آنها دریافت و تحلیل شود؛ولی چون اکثر آزمودنیهای تحقیق، همراه با فعالیت در زمینه اصلاح اداری،پستهای دیگری نیز داشتند، ممکن است در پاسخهایشان، تواناییها و تخصص مدیرانی غیر از مدیران اصلاح را مورد توجه قرار داده باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.