Skip to main content
فهرست مقالات

به منظور انتخاب بهینه سیستم ارابه فرود هواپیمای فجر 3 AHP طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 129 تا 148)

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری ،تحلیل سلسله مراتبی ،ارابه فرود

کلید واژه های ماشینی : ارابه فرود ، هواپیما ، ارابه فرود هواپیمای فجر ، انتخاب ارابه فرود ، طراحی ، ارابه فرود ثابت فنری ، مدل ، انتخاب ارابه فرود در مدل ، طراحی مدل تصمیم‌گیری ، تصمیم‌گیری

در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری یک مدل ریاضی به منظور انتخاب بهینه اربه فرود طراحی گردد و به علاوه، معیارهای کمی و کیفی دخیل در انتخاب ارابه فرود در مدل آورده شده، ضمن حل مدل، معیارهای تک‌تک معیارها در انتخاب ارابه فرود برای یک هواپیمای چهار نفره به دست آید.روشی که برای حل مدل استفاده شده، تحلیل سلسله مراتبی است که در تصمیم‌گیریهای چند معیاره به کار گرفته می‌شود.حل مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان می‌دهد که ارابه فرود ثابت فنری، بهترین گزینه از میان این گزینه‌ها است:ارابه فرود ثابت فنری، ارابه فرود ثابت تلسکوپی، ارابه فرود ثابت اهرمی، ارابه فرود جمع‌شوند تلسکوپی، ارابه فرود جمع‌شونده اهرمی.

خلاصه ماشینی:

"روش تحلیل سلسله مراتبی 1 به عنوان یک روش واجد کارایی بالا در زمینه‌های مختلف، در حل مدل ریاضی انتخاب بهینه ارابه فرود هواپیمای فجر 3 به کار گرفته شده و امدی است شروعی برای استفاده از روشهای مختلف تصمیم‌گیری در طراحی باشد. ب)ترکیب جداول مقایسات زوجیپس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، ابتدا ضریب اهمیت آرای اعضا از طریق تحلیل سلسله مراتبی و با نظر مدیریت به دست می‌آید که پس از نرمال کردن، میزان اهمیت آرای اعضا به صورت زیر تعیین می‌گردد:جدول 5 ضریب اهمیت آرای اعضاحال با توجه به مشخص شدن ضریب اهمیت آرای اعضا، به ترکیب جدولهای مقایسه‌ای اعضای گروه می‌پردازیم که برای این امر از فرمول 6 استفاده می‌شود. برای مثال خانه‌از ماتریس مقایسات زوجی مربوط به پرسشنامه میزان اولویت گزینه‌های رقیب بر اساس هزینه تعمیر و نگهداری به صورت زیر خواهد بود:این عدد نشان‌دهنده آن است که طبق جدول 4 میزان اولویت ارابه فرود ثابت فنری نسبت به ارابه ثابت تلسکوپی-با توجه به معیار هزینه تعمیر و نگهداری-برابر 5989/4 است و بدین ترتیب، جدول ترکیبی مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری به صورت زیر به دست می‌آید و سرانجام با ترکیب این جداول 20 جدول ترکیبی از نظریات اعضای کمیته فنی خواهیم داشت که این یکی از مزیتهای رویکرد تحلیل سلسله مراتبی است که به کمک آن نظر تک‌تک اعضا با در نظر گرفتن میزان اهمیت رأی آنها در مدل اعمال می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.