Skip to main content
فهرست مقالات

استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلیدواژه ها :

حسابداری مدیریت ،فنون علم مدیریت ،تحقیق در عملیات

کلید واژه های ماشینی : ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت، اطلاعات، علم مدیریت در ارائه اطلاعات، به‌کارگیری فنون علم مدیریت، مدیران، فنون علم مدیریت، مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات، آزمون اعتبارپذیری سؤالات فرضیه

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از مهمترین سیستمهای اطلاعاتی هر سازمان، می‌باشد؛چرا که هر ارتباطی با خارج از سازمان می‌باید از طریق این سیستمها اعمال شود؛لذا، هرگونه عدم‌کارایی و ضعف در سیستم اطلاعاتی مزبور، کاهش کارایی و بازدهی و مشکلات عدیده‌ای در امر برنامه‌ریزی و کنترل برای مدیران سازمان به دنبال خواهد داشت.نقش پراهمیت حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات مناسب، جهت تصمیم‌گیری مدیران اثبات گردیده است؛به این ترتیب، حسابداری مدیریت، می‌باید با به کارگیری فنون علم مدیریت و سایر ابزارهای موجود، اطلاعات دقیقتر و وسیعتری به مدیران جهت تصمیم‌گیریهای مختلف ارائه نماید.به نظر می‌رسد که در کشور ما، مؤسسات تجاری که در صنایع مختلفی فعالیت دارند، برای تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران، کمتر از تکنیکهای مورد بحث، استفاده می‌نمایند؛لذا، در تحقیق حاضر، سعی گردیده تا موانع و علل عدم‌استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت، شناسایی و بر اساس درجه اهمیت آنها، اولویت‌بندی گردند؛سپس پیشنهادهایی در جهت رفع این موانع و مشکلات ذکر شده است.

خلاصه ماشینی:

"شکل نمادین 0H و 1H نیز به صورت زیر می‌باشد: از آنجاییکه میانگین و انحراف معیار نمونه مورد آزمون بر اساس پاسخهای ارائه شده به سؤالات فرضیه دوم به ترتیب برادر 9/3 و 13/1 می‌باشند(جدول 2)لذا داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که مشاهده می‌شود، Z به‌دست آمده بر اساس مشاهدات کوچکتر از 95/0 Z می‌باشد؛به عبارت دیگر، Z به‌دست آمده برای مشاهدات در منطقه 0H قرار گرفته است و بر همین اساس فرضیه 0H که فرضیه رد ادعا می‌باشد به شدت رد می‌گردد و فرضیه 1H که در این تحقیق فرضیه ادعا می‌باشد در سطح اطمینان 95/0 به شدت تأیید می‌گردد؛بنابراین با 95/0 اطمینان، می‌توان گفت کارشناسان و مدیران مالی با فنون علم مدیریت آشنایی ندارند. شکل نمادین فرضیات به صورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه میانگین و انحراف معیار پاسخهای ارائه شده به سؤالات فرضیه سوم به ترتیب برابر 9375/3 و 82/0 می‌باشند(جدول 3)لذا برای محاسبه Z خواهیم داشت: همانگونه که مشاهده می‌شود، Z به‌دست آمده بر اساس مشاهدات برابر 14/9 Z می‌باشد که از 65/0 Z-64/1 به مراتب بزرگتر می‌باشد؛بنابراین Z به‌دست آمده برای مشاهدات این فرضیه در منطقه 0H قرار گرفته است و بنابراین فرضیه 0H یعنی فرضیه رد ادعا با 95/0 اطمینان می‌گردد و فرضیه 1H که ادعا می‌باشد، در سطح اطمینان 95/0 به شدت تأیید می‌شود؛به عبارت دیگر، با 95/0 اطمینان می‌توان گفت که کارشناسان و مدیران مالی توانایی به کارگیری فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت را ندارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.