Skip to main content
فهرست مقالات

استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،صنایع ،صنعتی شدن ،روستایی ،رفاه

کلید واژه های ماشینی : روستایی ، کشاورزی ، سیاستهای تمرکز زدایی ، استقرار صنعت در مناطق روستایی ، توسعه ، کشورهای در حال توسعه ، صنعتی شدن روستا ، مناطق روستایی ، تمرکز زدایی صنعتی ، سیاستهای تمرکز زدایی صنعتی

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیر کشاورزی را می‌توان عاملی تأثیر گذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست.صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است.ایجاد اشتغال، توزیع درامد، متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی-اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود.این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند.در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکامیلی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد استغال و افزایش درامد گروههای کم درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

خلاصه ماشینی:

"شکل 2 برنامه ایجاد اشتغال و درامد، متناسب با سیاستهای تمرکز زدایی و ارتباط آن با فعالیتهای اقتصادی‌[7] اسکاپ در بررسیهای به عمل آمده از سیاستهای تمرکز زدایی صنعتی در کشورهای چین، هند، کره جنوبی و تایلند با طرح الگوی صنعتی شدن فضایی غیر متمرکز و بررسی مطلوبیت و انعطاف‌پذیری اقتصاد صنعتی مناطق روستایی، آن را فرایندی کامل و بی‌نقص از سیاستهای برنامه‌ریزی توسعه روستایی در طول دهه گذشته کشورهای در حال توسعه معرفی نموده که می‌توان با آن ضمن ارتباط متقابل با بخش کشاورزی زمینه مناسبی برای توسعه روستایی فراهم آورد. آلکا پاریخ 1 و همکاران با طرح صنعتی شدن روستا به عنوان بخشی از فرایند توسعه همه جانبه روستایی در هند معتقدند تمرکز زدایی صنعتی سهم قابل توجهی در توسعه روستایی و کاهش فقر در منطقه روستایی بوریا داشته است، به طوری که این روند سبب افزایش آگاهیها، گسترش آموزش، سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی و افزایش درامد خانواده‌های کم درامد شده است [11] . Rau (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 روند اثرات استقرار صنعت در مناطق روستایی با توجه به ادبیات موجود (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5-نتیجه گیری با بررسیهای به عمل آمده به نظر می‌رسد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون راهبرد صنعتی شدن روستایی به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، موجب تحقق مهمترین هدفهای توسعه در مناطق روستایی شده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم درامد روستایی سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.