Skip to main content
فهرست مقالات

(DEA) طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 99 تا 124)

کلیدواژه ها :

ارزیابی عملکرد مدیر ،تحلیل پوشش داده‌ها(DEA) ،مدل افرا(AFRA) ،مدل(CCR)

کلید واژه های ماشینی : مدیر ، مدل ، ارزیابی عملکرد مدیر ، مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر ، ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده ، ستاده ، ارزیابی عملکرد تحت‌تأثیر شاخصهای ارزیابی ، تحلیل پوششی داده‌ها ، طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد ، کارایی

موضوع این مقاله، ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران است که یکی از مشکلترین جنبه‌های مدیریت منابع انسانی است.ارزیابی عملکرد دارای فرایند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل ن، تعریف شاخص یا شاخصهای ارزیابی است.مطالعات نشان می‌دهد که مدلهای ارزیابی عملکرد تحت‌تأثیر شاخصهای ارزیابی است و شاخصها نیز بر اساس گرایشهای نظری موجود شکل گرفته‌اند.به‌طور کلی، سه گرایش اصلی در این زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی بر اساس هر کدام از گرایشهای نظری، دارای مزایا و معایبی است که از جمله معایب آنها، ذهنی بودن، دقیق نبودن و نداشتن قابلیت اجرایی است.در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مدیران، مدلی جامع پیشنهاد شده است که مزایای هر سه گرایش اصلی را دارد و به علت استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، در عرصه‌های اجرایی کاملا عینی، دقیق و توانمند است.این مدل با استفاده از مدل استاندارد(CCR)که یکی از مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌هاست، طراحی و تبیین گردیده و نویسندگان نامافرا(AFRA)را بر آن نهاده‌اند. مدل افرا در ارزیابی عملکرد مدیران شعبه‌های یکی از بانکهای کشور به کار گرفته شده و نتایج آن در این مقاله آمده است.

خلاصه ماشینی:

"5-2-شیوه اجرای مدل افرا این مدل با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها اجرا می‌گردد، این روش هر دو عوامل کیفی و کمی را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، هر مزک مدیریت یا مسؤلیت که مورد بررسی قرار می‌گیرد، به عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود و سپس با توجه به نهاده‌ها و ستاده‌های فیزیکی از طریق یکی از مدلهای اصلی مانند(CCR)، (BCC)، (BCC-CCR)و(CCR-BCC)و یا سایر مدلهای کاربردی تحلیل پوششی داده‌هاکاراییو بهره‌وری(DMU)به دست می‌آید که به صورت یک عدد بین صفر و یک می‌باشد و نشانگر میزان کارایی سیستم زیرنظر مدیر سازمان خواهد بود. در این پژوهش نیز ابتدا فعالیتهای بانکی و عملیات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس نهاده‌ها و ستاده‌ها جهت محاسبه کارایی به صورت جدول زیر طبقه‌بندی شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) کلیه اقلام نهاده‌ها به واحد پولی تبدیل شده‌اند و لذا هزینه اموال منقول، شامل هزینه‌های مربوط به نوع و تعداد اموال منقول موجود در هر شعبه است که به قیمت دفتری حساب شده‌اند. (1)-Cook,Kress and seiford در این مقاله نیز از مدل استاندارد(CCR)استفاده می‌گردد، اما چون هدف این تحقیق، ارزیابی مدیران است، لذا ایده فیزل و دیتری 1 مبنا قرار گرفته است، آنها از تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)برای معرفی شیوه جدیدی از سنجش عملکرد مدیر بهره جستند[19]. همان‌طور که بیان شد، مدل افرا تمام ابعاد سه‌گانه ارزیابی عملکرد مدیر را در نظر می‌گیرد و در هر کدام از ابعاد نیز تمام عوامل و مؤلفه‌های مؤثر را در نظر گرفته، می‌سنجد و کلیه نهاده‌ها و ستاده‌ها را که ممکن است ماهیت کاملامتفاوتی داشته باشند، بدون اینکه دچار مشکل تعیین ارزش قابل قبول برای آنها باشد، در نظر می‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.