Skip to main content
فهرست مقالات

مدلسازی رابطه بارش با ارتفاع در منطقه زاگرس

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 163 تا 182)

کلیدواژه ها :

بارش ،مدلسازی ،ارتفاع ،رگرسیون ،زاگرس

کلید واژه های ماشینی : بارش، ارتفاع، براورد بارش در منطقه زاگرس، منطقه، براورد بارش، منطقه زاگرس، نقشه، ارتفاع در منطقه زاگرس، رابطه بارش با ارتفاع، غربی

برای براورد بارش در منطقه زاگرس شمال‌غربی و مرکزی، از مدلهای رگرسیون خطی، لگاریتمی، توانی و نمایی دو متغیره و چند متغیره استفاده شد.نتایج مطالعه نشان داده که مدلهای دو متغیره به دلیل معنادار نبودن یا پایین بودن ضرایب همبستگی و ضعف در پوشش دادن کل منطقه، برای براورد بارش مناسب نیستند.از بین مدلهای چند متغیره، مدل چند متغیره خطی، در حالتی که منطقه به نواحی رو به باد و پشت به باد تقسیم می‌شود، برای براورد بارش مناسب تشخیص داده شد.آزمون T، نیز اختلاف معناداری را بین ارقام مشاهده شده و براورد شده بارش نشان نداد و در نتیجه بر مبنای ارقام براورد شده از نقشه‌های سالیانه و فصلی براورد بارش، ارتفاع و حجم بارش سالیانه و فصلی ارائه شد.به نظر می‌رسد در ناحیه رو به باد، با افزایش ارتفاع، میزان بارش کاهش می‌یابد و همچنین افزایش طول و عرض جغرافیایی، در غالب دوره‌های زمانی باعث کاهش بارش می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4 ضرایب همبستگی معنادار بارش-ارتفاع برای نواحی مختلف زاگرس در دوره زمانی مورد نظر همراه با معادلات رگرسیون مربوطه‌*معنادار در سطح 05/0(آزمون دو طرفه) **معنادار در سطح 01/0(آزمون دو طرفه) P بارش براورد شده بر حسب میلیمتر h ارتفاع از سطح در مدلهای رگرسیون چند متغیره-همانطور که در بخش روش تحقیق نیز عنوان شد- علاوه بر عامل ارتفاع، اثر دو عامل دیگر، طول و عرض جغرافیایی نیز منظور شد. جدول 5 معادلات رگرسیون خطی چند متغیره برای براورد بارش در نواحی رو به باد و پشت به باد منطقه 2Lat:عرض جغرافیایی Lon:طول جغرافیایی el:ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر مقایسه نقشه‌های بارش مشاهداتی(شکلهای 5 الی 8)و براورد شده(شکلهای 9 الی 12)، نشاندهنده تطابق نسبتا خوب بین آنهاست که خود می‌تواند تأییدی بر اعتبار مدلهای به کار گرفته شده باشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 6 نتایج آزمون T همراه با مقایسه میانگین و انحراف معیار بارشهای براورد شده و مشاهداتی ایستگاهها در نواحی رو به باد و پشت به باد بین سالهای 1976-1995(بر حسب میلیمتر)با اتکا به معادلات این تحقیق(جدول 5)و نقشه‌های براورد بارش(شکلهای 9 الی 12) بنظر می‌رسد که در ناحیه رو به باد طی سال و فصول مورد بررسی، بارش با افزایش ارتفاع، کاهش و در ناحیه پشت به باد افزایش می‌یابد. جدول 7 ارتفاع و حجم بارش سالیانه و فصلی براورد شده و مشاهداتی(1976-1995)برای منطقه‌ذکر این نکته ضروری است که در فرایند مورد بررسی در این تحقیق علاوه بر عوامل بررسی شده، عوامل دیگری از جمله جهت و مورفولوژی دامنه‌ها دخالت دارند؛لکن به دلیل تنوع توپوگرافیک رشته کوه زاگرس، وجود ارتفاعات با خصوصیات شیب متفاوت و نیز کمبود ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی، امکان تشخیص و اعمال تمام جهات شیب و تمام عوامل مقدور نگردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.