Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل برتری تجاری برای سازمانهای خدماتی ایران (مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ا)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 23 تا 44)

کلیدواژه ها :

برتری تجاری 2 ،کیفیت 3 ،مفهوم‌نگاری

کلید واژه های ماشینی : مدل برتری تجاری ، برتری تجاری سازمانهای خدماتی ، طراحی مدل برتری تجاری ، اطلاعات ، کارکنان ، عوامل و معیارهای مدل برتری ، مدل برتری سازمانهای خدماتی ایران ، معیارهای مدل برتری تجاری ، جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ، جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل و معیارهای مدل برتری برای سازمانهای خدماتی ایران و ارائه مبنایی برای خود ارزیابی سازمانهای این بخش است.در این راستا، ابتدا ادبیات حقیق مرور شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.سپس با استفاده از روش مفهوم نگاری 1 ، مدل برتری تجاری سازمانهای خدماتی ایران طرح گردید.در این مدل، هشت عامل برای برتری سازمانهای خدماتی ایران شناسایی شد.توزیع پرسشنامه بین خبرگان و تجزیه و تحلیل اطلاعات با spssو 52/8 lisrel نیز اعتبار و روایی مدل را تأیید کرد.عوامل و معیارهای مدل برتری تجاری سازمانهای خدماتی ایران عبارتند از:رهبری، فرهنگ سازمانی آفریننده، استراتژی خدمت، مدیریت اطلاعات و دانش، ساختار سازمانی منعطف، کیفیت خدمت، کارکنان و مشتری گرایی.کانالهای اثرگذاری هر یک از این معیارها بر یکدیگر نیز شناسایی شده و از طریق پرسشنامه به تأیید خبرگان رسیده است.

خلاصه ماشینی:

"(1)cronbach''''s alpha (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1 مقایسه چارچوبهای برتری {T ریتز و همکارانش آهایر و همکارانش بلک و پورتر فلاین و همکارانش ساراف و همکارانش حمایت مدیریت تعهد مدیریت عالی مدیریت کیفیت استراتژیک و فرهنگ کیفیت شرکت حمایت مدیریت عالی رهبری و مدیریت عالی استفاده از داده‌ها کاربرد اطلاعات کیفیتی داخلی سیستم سنجش بهبود کیفیت و ارتباطات بهبود اطلاعات اطلاعات کیفیتی گزارش‌دهی و اطلاعات کیفیتی برنامه‌ریزی کیفیت عملیاتی مدیریت فرایند مدیریت فرایند طراحی مدیریت کیفیت مدریت روابط خارجی طراحی محصول طراحی محصول/خدمت آموزش کارکنان مدیریت نیروی کار آموزش روابط تأمین کننده مدیریت کیفیت تأمین‌کننده روابط تأمین‌کننده مشارکت تأمین‌کنندگان مدیریت کیفیت تأمین‌کننده پیشنهادهای کارکنان مشارکت کارکنان نقش اداره کیفیت بهبود کارکنان توامندسازی کارکنان مدریت کارکنان و مشتری روابط کارکنان‌S/ مشتریان تمرکز بر مشتری جهت‌گیری رضایت مشتری مشارکت مشتری } کابرد کنترل کیفیت آماری نظارت T} آهایر و همکاران او(1996)12 مفهوم مدیریت کیفیت منسجم(ادغام شده)را از طریق تحقیق تجربی از 371 مؤسسه تولیدی شناسایی، تعیین اعتبار و آزمون کردند. 6-نتیجه‌گیری یافته‌های مفهوم‌نگاری و ت جزیه و تحلیل آماری با 25/8 lisrel و spss نشان داد که تأکید بر رهبری، کیفیت خدمت، کارکنان، استراتژی خدمت، فرهنگ سازمانی آفریننده، مدیریت اطلاعات‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 8 مدل برتری تجاری سازمانهای خدماتی ایران و دانش، مشتری‌گرایی و ساختار سازمانی منعطف و در نظر گرفتن تعاملات بین آنها نقش اساسی در برتری تجاری سازمانهای خدماتی ایران خواهد داشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.