Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل بادها و جریانهای جوی در دوره های بارانی به منظور تعیین جایگاه مناسب بارورسازی ابرها در ایران مرکزی /یزد/کرمان/

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 1 تا 30)

کلیدواژه ها :

افزایش بارش ،مکان گزینی ،باد ،بارور سازی ابرها ،جریان جوی ،ایران مرکزی

کلید واژه های ماشینی : باد، بارشی، کرمان، روزهای بارشی جهت بادهای غالب، بندرعباس، یزد، سرعت، سرعت باد، جنوب غربی، سطح زمین ایستگاه‌های سینوپتیک کرمان

آبهای جنوب کشور و گرفتن رطوبت،گرما و برخورد به شیبهای جنوبی ارتفاعات منطقه مطالعه شده‌ در افزایش ناپایداریها و بارش نقش مؤثری داشته باشند. بنابراین در این منطقه لازم است تا برای اجرای پروژه‌های بارور سازی ابرها از امتیازات مثبت‌ مذکور بخوبی استفاده شود و در ارتفاعات مرکزی جنوب کرمان و شیر کوه یزد را دار هواشناسی در محلی نصب شود که بتواند حد اقل 170 تا 340 درجه را پوشش دهد. یکی از پارامترهای بسیار مهم در انتخاب جایگاه مناسب برای اجرای پروژه‌های بارور سازی ابرها، مطالعه جریانهای جوی و وضعیت بادها در منطقه است. پژوهش حاضر در ایران مرکزی و با استفاده از داده‌های جهت و سرعت باد ترازهای فوقانی جو در ایستگاههای کرمان،بندرعباس،شیراز و اصفهان و داده‌های باد سطح زمین ایستگاههای سینوپتیک کرمان، بندرعباس،بافت،یزد،شیراز و اصفهان صورت گرفته است. گلبادهای سطوح استاندارد جو نشان می‌دهند که در ماههای بارشی و سرد سال در این مناطق، بیشترین رخداد بادها و جهت و سرعت جریانهای هوا،غربی و جنوب غربی است.در این ایستگاهها در روزهای بارشی و در تراز 700 هکتوپاسکال بیش از 80 درصد بادها از غرب می‌وزند.در همین‌ روزهای بارشی جهت بادهای غالب در ترازهای میانی و فوقانی جو درون این ایستگاهها به طور عمده‌ بین 180 تا 330 درجه و سرعت آنها در تراز 700 هکتوپاسکال 54 نات،در تراز 500 هکتوپاسکال‌ 98 نات و در تراز 300 هکتوپاسکال به 162 نات می‌رسد.جهت بادهای غالب در سطح زمین بین 170 تا 360 درجه و حد اکثر سرعت آنها به 18 نات می‌رسد.بادهای غالب می‌توانند:1-با توجه به جنوب‌ و جنوب غربی و حتی جنوب شرقی بودن جهت بادها در تراز 850 هکتوپاسکال بندرعباس در روزهای‌ بارشی؛2-به علت نزدیک بودن ارتفاعات بلند کرمان به آبهای جنوب کشور و 3-عبور جریانها از

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-2-تحلیل بادها در ترازهای فوقانی جو 3-2-1-ترازهای 005 و 007 هکتوپاسکال در ایستگاه کرمان با مشاهده گلبادهای تراز 007 هکتوپاسکال در کرمان دیده می‌شود که از آذر تا فروردین‌ماه، بادهای غالب اکثرا جهتهای غربی(بین 34/8 درصد در دی تا06/ درصد در بهمن)و جنوب‌ غربی(بین 52/6 درصد در اسفند تا 53/9 درصد در دی)دارند و نسبت به دیگر ماههای‌ سال از تنوع کمتری برخوردار هستند و بیشتر از سمت غرب و جنوب غرب وارد منطقه‌ کرمان می‌شوند(شکلهای 82-23). )،[61] (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-3-وضعیت بادها در روزهای بارشی نمونه با استفاده از دفترهای جو بالا و داده‌های جهت و سرعت باد ترازهای فوقانی ایستگاههای جو بالای‌ کرمان،بندرعباس،شیراز و اصفهان در روزهای بارشی سال در طول دوره آماری موردنظر مشخص می‌شود که در روزهای بارشی در تراز 007 هکتوپاسکال 87 الی 001 درصد و در تراز 005 هکتو پاسکال بیش از 59 درصد بادها جهتهای غربی دارند(جدولهای 5 و 6،نمودارهای 1 و 2). دیده می‌شود که در روز 91 دسامبر این دوره بارشی در ایستگاه بندرعباس،جهت باد در سطح زمین 062 درجه‌ با سرعت 2 نات و در تراز 007 هکتوپاسکار 042 درجه با سرعت 81 نات بوده است که‌ نشان می‌دهد گرادیان افقی دما در منطقه کرمان ناچیز است و فرا رفت هوای گرم وجود ندارد. 4-نتیجه‌گیری با توجه به مطالعات انجام شده در ارتباط با جهت و سرعت باد در سطح زمین و ترازهای‌ فوقانی جو و براساس مطالعه گلبادهای ترسیم شده در سطح زمین و ترازهای بالا مشخص‌ می‌شود که در ماههای بارشی و سرد سال(آذر تا فروردین)به طور عمده بادهای غالب از غرب می‌وزند و در همین ماهها از سرعت بیشتری نیز برخوردارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.