Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین و تحلیل تابع تولید در صنعت ایران

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 63 تا 86)

کلیدواژه ها :

آماری سری زمانی-مقطعی ،خودهمبستگی ،واریانس ناهمسانی ،تحو لات‌ فنی تولید

کلید واژه های ماشینی : تحو لات فنی تولید ، تولید ، تخمین ، صنعت ، صنایع ، محاسبه تحو لات فنی تولید ، فنی تولید ، تابع تولید ، مدل ، MTT

یران است.

خلاصه ماشینی:

"فرض کنیم که فرم ماتریسی‌ تابع تولید به علاوهء جمله خطا را برای صنعت-با توجه به ترکیب همزمان داده‌های زمانی و مقطعی-به صورت زیر بنویسیم: (4)(به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن‌ Yit و X'it به ترتیب ارزش افزوده و بردار متغیرهای توضیحی(کار و سرمایه)برای‌ بخش‌ i در زمان‌ t هستند. در حالت‌ STT (01)(به تصویر صفحه مراجعه شود) در حالت‌ MTT (11)(به تصویر صفحه مراجعه شود) فروض زیرا را در خصوص جمله خطا که از دو جزء مشخصهء بخشی‌ Vi و جمله اخلال‌ Uit تشکیل شده است داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) اگرچه استفاده از ترکیب همزمان داده‌های زمانی-مقطعی دارای مزیت(درجه آزادی) است،ولی دارای دو مشکل عمدهء خود همبستگی و واریانس ناهمسانی است که اولی به‌ داده‌های سری زمانی مربوط می‌شود که مبین ارتباط جملات اخلال در بخشهای مختلف در طول زمان است و دومی مربوط به داده‌های مقطعی که مبین غیرثابت بودن واریانس جملات‌ اخلال بین بخش‌های مختلفند،می‌شود. در خاتمه باید ذکر شود که هر دو روش‌ STT و MTT تقریبا نتایج یکسانی را در زمینه‌ محاسبه تغییرات فنی تولید ارائه داده‌اند؛با این تفاوت که روش‌ STT یک روند ثابت و بدون‌ نوسان شدید را نشان می‌دهد،درحالی‌که‌ MTT آثار اقتصادی انقلاب اسلامی در سال 7531 را دقیقا بیان می‌کند که از نظر اقتصادی مبنای بهتری برای تحلیل وضعیت تولیدی صنعت ایران به دست‌ می‌دهد. خلاصه و نتیجه‌گیری در این مقاله،با توجه به ساختار صنعت ایران،مدل تابع تولید ترانسلوگ طراحی گردید و سپس با استفاده از Panel data ،دو مدل‌ STT و MTT به منظور محاسبه تحو لات فنی تولید برای سالهای 2731-0531 تخمین زده شدند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.