Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع تقاضای محصولات پروتئینی در ایران

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 152 تا 167)

کلید واژه های ماشینی : تابع تقاضای محصو لات پروتئینی ، برآورد تابع تقاضای محصو ، برآورد تابع تقاضای محصولات پروتئینی ، محصو لات پروتئین ، سعی‌شده تابع تقاضای محصو لات ، برآورد ، گوشت قرمز ، کششهای درآمدی اقلام گوشتی ، تابع ، انواع محصو لات پروتئینی خانوارهای

نقش پروتئین می‌تواند به صورت تغییر در میزان مرگ‌ومیر،زاد و ولد،بهره‌وری نیروی‌کار در تولید و مانند اینها تجلی کند و کمبود آن در میزان بیماریها و حد متوسط امید به زندگی و ایجاد نیروی مولد و فعال جامعه بی‌تأثیر نمی‌باشد.در این مقاله سعی‌شده تابع تقاضای‌ محصو لات پروتئینی را به تفکیک مناطق شهری و روستائی از طریق تلفیق داده‌های سری زمانی‌ و مقطعی برآورد و ضرائب مربوط به انواع کشش‌های درآمد،قیمتی و متقاطع را ارائه نماید. نتایج حاصل دال بر آن است که کششهای درآمدی اقلام گوشتی بیشتر از اقلام غیرگوشتی(تخم‌ مرغ و لبنیات)در مناطق شهری و رستائی است.براساس نتایج تجربی به دست آمده در این‌ مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌شود که داده‌های آماری سالهای 0531 الی 8731 فرضیه‌های عنوان‌ شده در خصوص انواع کششهای درآمدی،قیمتی و متقاطع را تأیید می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"(2)-عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در این تحقیق سعی‌شده در مورد میزان مصرف انواع محصو لات پروتئینی و عوامل مؤثر در برخوردارند،از یک‌سو سیستم سوسیستم(دستگاه)توابع تقاضا می‌تواند مبنای کار باشد و از سوی دیگر تقاضای هر کالا با تکیه بر یک معادله می‌تواند مورد برآورد قرار گیرد. از دیگر ویژگیهای این تابع این‌ است که هرکدام از ضرائب رگرسیون مستقیما برآوردی از کششهای درآمدی،قیمتی و متقاطع‌ و اما معایبی که در برآورد آماری این تابع و بسیاری دیگر از توابع تقاضا وجود دارد مسئله‌ مناطق شهری و روستائی ایران موجود است مورد برآورد قرار می‌دهیم. معنی‌دار هستند بنا به تابع فوق کشش درآمدی مصرف گوشت قرمز در مناطق شهری ایران‌ معکوس بودن رابطه بین قیمت گوشت قرمز و میزان تقاضای کالای فوق می‌باشد. مقدار تقاضای گوشت قرمز در مناطق شهری کشور حدود 241 درصد تغییر خواهد کرد. انواع محصو لات فوق در مناطق روستائی در دسترس نبود(یعنی آمار دقیقی در این مورد پس از آن برآورد توابع تقاضای محصو لات پروتئینی در مناطق شهری و روستائی طبق‌ تخمینهای فوق برای دورهء 8731-0531 در مناطق شهری برآورد شده است. همین بحث در مناطق روستائی نیز صادق است یعنی کشش درآمدی اقلام گوشتی بالاتر از مثلا در این جدول برای تابع تقاضای گوشت قرمز اثر متغیر درآمد براساس برآورد سالنامه‌های آماری سال 8631 جدول شماره(4):داده‌های مقطعی مصرف گوشت قرمز،گوشت مرغ،گوشت ماهی،تخم‌مرغ،شیر و لبنیات در مناطق‌ براساس برآورد سالنامه‌های آماری سال 8631 جدول شماره(5):شاخص بهای خرده‌فروشی محصو لات پروتئینی در مناطق شهری به قیمت ثابت 1631"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.