Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع هزینه بیمارستانهای منتخب کشور

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 76 تا 88)

کلیدواژه ها :

تولید ،بیمارستان ،تابع هزینه ،قیمت سرمایه ،قیمت نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : تخمین تابع هزینه بیمارستانهای منتخب ، تابع هزینه بیمارستانهای منتخب کشور ، بیماران ، هزینه ، تابع هزینه ، قیمت نسبی نیروی کار ، هزینه نسبی بیمارستانهای منتخب ، کاهش قیمت نسبی نیروی کار ، تابع هزینه بیمارستانها قیمت نسبی ، قیمت نسبی سرمایه

بیمارستاها مانند بنگاههای اقتصادی خدمات بهداشتی،درمانی و آموزش به بیماران و مردم ارایه می‌ کنند و اغلب مردم هر کشور به شکل مستقیم(به شکل بیمار)یا غیرمستقیم،به این واحدها مراجعه‌ می‌کنند.به موازات توسعه شهرنشینی-هرچند کیفیت زندگی افزایش یافته است-بیماری‌هایی نیز از شهرنشینی ایجاد شده است؛به همین جهت بیمارستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون‌ مراجعات منظم و نامنظم(تصادفی)بیماران باشند.ازاین‌رو این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر نیز کوششی در این زمینه است.در این مقاله سعی شده است تا درقالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی-سری زمانی برای 14 بیمارستان منتخب کشور طی دوره 1381-1372 و با به‌کارگیری روش«پانل‌دیتا»متغیرهای‌ تأثیرگذار بر هزینه بیمارستانها بررسی شود.نتایج به دست آمده نشانگر آن است که هزینه نسبی‌ بیمارستانهای منتخب در طی دوره مورد بررسی به قیمت‌های نسبی کار و سرمایه و تولید واکنش‌ مثبت نشان می‌دهد؛بنابراین برای کاهش هزینه نسبی باید یکی از این عوامل کاهش یابد.به عبارت‌ دیگر یا باید تولید یا قیمت نسبی کار و قیمت نسبی سرمایه کاهش یابد.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله سعی شده است تا درقالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی-سری زمانی برای 41 بیمارستان منتخب کشور طی دوره 1831-2731 و با به‌کارگیری روش«پانل‌دیتا»متغیرهای‌ تأثیرگذار بر هزینه بیمارستانها بررسی شود. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که هزینه نسبی‌ بیمارستانهای منتخب در طی دوره مورد بررسی به قیمت‌های نسبی کار و سرمایه و تولید واکنش‌ مثبت نشان می‌دهد؛بنابراین برای کاهش هزینه نسبی باید یکی از این عوامل کاهش یابد. برای آزمون این فرضیه نمونه‌ای از بیمارستانهای تهران(41 بیمارستان منتخب)با توجه به اندازه،مالکیت و نوع خدماتی که ارایه‌ می‌کنند؛انتخاب شده است و اطلاعات و آمارهای متغیرهای هزینه‌ای(اقلام اصلی هزینه به‌ تفکیک هزینه‌های کارکنان و سرمایه‌ای)از طریق پرسشنامه و برای دوره زمانی 1831-2731 جمع‌آوری و تکمیل شده است؛سپس تابع هزینه موردنظر در قالب الگوی اقتصاد سنجی‌ تخمین زده شده و نتایج برآورد،بررسی و تحلیل قرار شده است. نتایج مطالعه‌ محققان نشان می‌دهد که صرفه‌های مقیاس کوتاه‌مدت در این بیمارستانها وجود دارد؛به‌ طوری که افزایش در محصول موجب افزایش تناسبی کمتر در هزینه‌های متغیر کوتاه‌مدت‌ می‌شود و بیمارستانهای منتخب در سمت چپ نقطهء حد اقل منحنی هزینه متوسط عمل‌ می‌کنند. معرفی الگو و تخمین آن با توجه به مباحث نظری و مطالعات تجربی در خصوص تابع هزینه بیمارستانها،مدل هزینه‌ ترانسلاگ با در نظر گرفتن متغیرهای هزینه نسبی نیروی کار و سرمایه و نیز متغیر تولید(برحسب متغیرهای مختلفی شامل پذیرش‌های فوریتهای پزشکی و سرپایی‌ تعداد بستری شدگان،و تعداد ترخیص‌شدگان)مورد استفاده قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.