Skip to main content
فهرست مقالات

شناخت و بررسی رفتار صرفه جویی انرژی در صنایع بزرگ ایران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 31 تا 56)

کلیدواژه ها :

صنایع بزرگ ،مصرف نهایی انرژی ،مجزاسازی ،اثر تولیدی ،اثر ساختاری اثر شدت خالص

کلید واژه های ماشینی : انرژی، مصرف انرژی، مصرف، صرفه‌جویی انرژی در صنایع بزرگ، انرژی در صنایع بزرگ، مصرف انرژی در صنایع بزرگ، کل مصرف انرژی در صنایع، مصرف نهایی انرژی، مجزاسازی، شدت

در این تحقیق،روشهای مجزاسازی(تجزیه)دیوژیا را در مورد سه حامل مهم انرژی شامل‌ برق،گاز طبیعی،فرآورده‌های نفتی و کل مصرف انرژی در صنایع بزرگ ایران به کار برده‌ایم‌ و به تجزیهء اثرها و عوامل تولیدی،ساختاری و شدت خالص در تغییرات مصرف کل طی دوره‌ 0831-8531 برای محاسبه میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی پرداخته‌ایم و نتایج محاسبات‌ الگو برای قبل و بعد از سال 8631 مقایسه شده است.نکته کلی این است که اثرها ساختاری‌ در هر چهار مورد،سهمی اندک در توضیح رفتار مصرف انرژی داشته است.نتایج بیانگر این‌ است که تغییرات ساختاری در صنایع بزرگ ایران در مورد غالب حاملها و کل مصرف منجر به‌ صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده است،هرچند اثرگذاری آن ضعیف بوده است.

خلاصه ماشینی:

"است که تغییرات ساختاری در صنایع بزرگ ایران در مورد غالب حاملها و کل مصرف منجر به‌ ذکر است که در طول این دوره تمام تغییر در شدت انرژی منفی بوده است. تحقیق برای کشور ژاپن نشانگر سهم بسیار بالای اثر شدت خالص در طول دوره 8991-0891 تغییرات مصرف حاملهای انرژی در طول دوره مورد بررسی استفاده می‌شود. در اینجا مشخصه‌ a ضریب تغییر در مصرف و شدت کل انرژی در اثر تولیدی است و همان‌گونه که بیان شد اثر شدت خالص،نشانگر بخشی از تغییرات مصرف انرژی است که‌ در این مدل‌ OS,Int و PE بترتیب نشاندهنده اثر شدت خالص کل مصرف انرژی نسبت‌ در این دوره صنایع بزرگ دارای بالاترین سهم در مصرف فرآورده‌های نفتی بوده‌اند؛گاز مأخذ:همان مسیر زمانی سهم مصرف انرژی این صنایع نشان می‌دهد که از ابتدای دوره تا سال‌ فرآیند مصرف انرژی است که در این تحقیق به کار گرفته می‌شود. برگرفته از:همان نتایج بدست آمده از این جدول بیانگر این است که شدت کل مصرف انرژی به جز در تغییرات شدت مصرف گاز طبیعی و حاملهای نفتی در طول دوره بیانگر تشدید جایگزینی این‌ مطالعه آنگ(4991)در زمینه مجزاسازی مصرف انرژی برق‌ در اقتصاد تایوان و سنگاپور نیز نشاندهنده سهم بالای اثر شدت خالص در تمامی مراحل در طول برنامه‌های توسعه منجر به کاهش اثر شدت خالص یا بهبود صرفه‌جویی انرژی شده است. این مقاله به تجزیه تغییرات مصرف حاملهای انرژی در صنایع بزرگ اختصاص داشت. همچنین نقش بسیار ضعیف اثرها ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.