Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلیدواژه ها :

ترجیحهای آشکار شده ،قیمت هدانیک ،اقتصادسنجی فضایی ،وابستگی فضایی ،ناهمسانی فضایی

کلید واژه های ماشینی : قیمت هدانیک ، مسکن ، قیمت ، تابع قیمت هدانیک واحدهای مسکونی ، تابع قیمت هدانیک ، قیمت مسکن ، ضرایب تابع هدانیک واحدهای ویلایی ، مدل هدانیک ، قیمت هدانیک مسکن ، مدل

در این مقاله،برای تعیین عوامل مؤثر بر مکان‌گزینی خانوارهای ساکن مشهد از روش قیمت‌ هدانیک استفاده شده و برای تبیین این عوامل،چهار ویژگی برای مسکن معرفی شده است که عبارتند از:ویژگیهای فیزیکی یا ساختاری،محیطی،دسترسی و فضایی.متغیر مربوط به ویژگی فضایی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و به منظور مقید ساختن تابع قیمت به مکان به کار می‌رود. تکنیک اقتصادسنجی فضایی به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل مؤثر بر قیمت هدانیک مسکن‌ به بررسی چگونگی توزیع آنها در قالب پدیده‌ای به نام«وابستگی فضایی»بپردازد.به این ترتیب‌ قیمت هر مسکن از ویژگیهای مکانی و ساختاری مسکنهای مجاور نیز تأثیر می‌پذیرد. از این مطالعه این نتیجه حاصل شد که وجود یا عدم وجود وابستگی فضایی در مدل هدانیک‌ با توجه به نوع واحد مسکونی و وسعت زیر بازارهای مشخص شده برای آن متفاوت می‌باشد. همچنین مدل اقتصادسنجی فضایی‌4در مقایسه با مدل اقتصادسنجی مرسوم‌5از قابلیت تشخیص‌ بالاتری برخوردار است.بیشترین ضرایب تابع هدانیک واحدهای ویلایی به ترتیب مربوط به‌ متغیرهای مساحت زمین،وضعیت ناامنی در محله،وجود حیاط خلوت و تعداد اتاقها است و در واحدهای آپارتمانی بیشترین ضرایب مدل هدانیک به ترتیب به متغیرهای قیمت هر مترمربع زمین، مساحت زیربنا،قدمت ساختمان و انتظار افزایش نسبی قیمت زمین اختصاص دارد.

خلاصه ماشینی:

"تکنیک اقتصادسنجی فضایی به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل مؤثر بر قیمت هدانیک مسکن‌ وابستگی فضایی که ناشی از مجاورت این منطقه با دیگر مناطق است بر قیمت مسکن در منطقه‌ i تاثیر دارند،که اقتصادسنجی مرسوم امکان برآورد و شناسایی این‌گونه عوامل را مدل مختلط رگرسیون-خودرگرسیونی فضایی برای قیمت هدانیک مسکن قادر به‌ در این تحقیق به منظور تخمین تابع قیمت هدانیک به روش مرسوم از بسته‌های‌ 5. تخمین مدلهای خودرگرسیون فضایی و حد اقل مربعات معمولی برای تابع قیمت هدانیک مسکن در این قسمت به بررسی و تخمین توابع قیمت هدانیک واحدهای مسکونی ویلایی و همانطور که گفته شد در این مطالعه از دو مدل برای برآورد تابع قیمت هدانیک استفاده شده‌ واحدهای مسکونی که در یک محدوده مشترک واقع بودند،مجاور قلمداد شدند و برای عنصر مربوط به آن واحدها در ماتریس مجاورت عدد یک قرار داده می‌شود و در صورت عدم‌ در این قسمت نتایج دو مدل ویلایی و آپارتمانی به صورت جداگانه بررسی می‌شوند:الف)تابع قیمت هدانیک واحدهای مسکونی ویلایی نتایج برآورد مدل هدانیک برای واحدهای ویلایی بیانگر آن است که بیشترین ضرایب‌ کاربرد تشخیص تابع قیمت هدانیک واحدهای مسکونی آپارتمانی برای مدل‌ SAR نسبت به‌ نتایج تخمین قیمت هدانیک واحدهای مسکونی آپارتمانی که در جدول 3 به دو طریق‌ OLS و SAR صورت گرفته،بیانگر این نکته است که قیمت واحدهای آپارتمانی دارای 0/8400 p در سطح‌ نتایج برآورد مدل هدانیک برای واحدهای آپارتمانی گویای این واقعیت است که بیشترین ضرایب‌ 2. وجود وابستگی فضایی میان مشاهدات قیمت واحدهای مسکونی ویلایی و قابلیت‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.