Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی میزان اشتغال زایی جذب توریست بر اساس الگوی ایستای داده- ستاده منطقه ای (مطالعه موردی استان فارس)

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 79 تا 106)

کلیدواژه ها :

استان فارس ،اشتغال‌زایی ،تکنیک داده-ستاده ،ضرایب فزاینده اشتغال ،توریسم

کلید واژه های ماشینی : حذف تقاضای نهایی بخش توریسم ، اشتغال ، توریست ، استان فارس ، تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش ، میزان اشتغال ، ستاده ، اثر مخارج توریست‌های خارجی ، محاسبه تأثیر حذف تقاضای نهایی ، حذف کل بخش توریسم

در این مقاله با استفاده از تکنیک داده-ستاده لئونتیف(الگوی سمت تقاضا)و جدول داده-ستاده سال‌ 5731 استان فارس،اثر مخارج توریست‌های خارجی به تفکیک توریست‌های اروپایی،آسیایی و آمریکایی و همچنین تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم و حذف کل بخش توریسم و افزایش‌ تقاضای نهایی آن بر میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس بررسی شده است.نتایج‌ محاسبات نشان داده که در ازای یک سال مخارج توریست اروپایی،آمریکایی و آسیایی به ترتیب 7،7 و 9 شغل جدید ایجاد می‌شود.همچنین ضریب فزاینده اشتغال(تعداد شغل‌های ایجاد شده در اثر یک‌ میلیارد ریال مخارج)توریست‌های اروپایی،آمریکایی و آسیایی به ترتیب 29،19 و 39 نفر برآورد شده‌ و ضریب فزاینده بخش هتل و رستوران از پایین‌ترین رقم برخوردار است. نتایج حاصل از محاسبه تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال کل و اشتغال‌ بخش‌های مختلف اقتصادی استان حکایت از این دارد که اشتغال حدود 92 درصد کاهش می‌یابد و بیش‌ترین کاهش در اشتغال به ترتیب در بخش‌های خدمات عمومی،حمل‌ونقل و انبارداری،هتل و رستوران و صنعت رخ می‌دهد.کم‌ترین تأثیرپذیری مربوط به بخش اداره امور عمومی و ساختمان بوده‌ است.حذف کل بخش توریسم(تقاضای نهایی و واسطه‌ای)میزان اشتغال کل را 93 درصد کاهش‌ می‌دهد.بیش‌ترین کاهش اشتغال را به ترتیب در بخش‌های کشاورزی و واسطه‌گری‌های مالی و کم‌ترین کاهش را در اداره امور عمومی ایجاد می‌کند؛همچنین افزایش 01،51 و 02 درصدی در تقاضای نهایی از بخش توریسم استان باعث افزایش میزان اشتغال‌زایی کلیه بخش‌ها می‌شود.در عین‌ حال خود بخش توریسم بیش از همه از این امر تأثیر می‌پذیرد.

خلاصه ماشینی:

"تقاضای نهایی آن بر میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس بررسی شده است. نتایج حاصل از محاسبه تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال کل و اشتغال‌ بخش‌های مختلف اقتصادی استان حکایت از این دارد که اشتغال حدود 92 درصد کاهش می‌یابد و تقاضای نهایی از بخش توریسم استان باعث افزایش میزان اشتغال‌زایی کلیه بخش‌ها می‌شود. الگوی داده-ستاده لئونتیف سال 5731 استان در قسمت چهارم این مقاله ارائه شده است. برای انجام محاسبات آماری به جدول داده-ستاده استان فارس نیاز است. برای محاسبه اثر مخارج توریست بر اشتغال استان فارس از روابط 1 و 2 استفاده شده است. جدول 3:اثر مخارج توریست خارجی بر اشتغال بخش‌های مختلف استان فارس(نفر/درصد) جدول شماره 4:ضریب فزاینده اشتغال برای بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس(نفر) مأخذ:محاسبات تحقیق3-4تغییر میزان اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان در اثر حذف بخش توریسم نتایج حاصل از محاسبه تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال کل و سایر نتایج حاصل از محاسبه حذف این‌ بخش بر میزان اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان در جدول شماره 7 آورده شده است. جدول شماره 7:میزان اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان قبل و بهد از حذف بخش توریسم مجزا در جدول آورده نشده است،در این تحقیق مجموع بخش‌های هتل و رستوران،خدمات‌ عمومی،حمل‌ونقل و انبارداری و خدمات عمومی به عنوان نماینده بخش توریست انتخاب شده‌ تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس است. 6. نتایج حصل از محاسبه تأثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نشان می‌دهد که میزان کل اشتغال حدود 92 درصد کاهش‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.