Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میان مجلات منتشره حوزه های تخصصی و ارتقاء علمی متخصصان کشور

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 23 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : میزان ارتقاء اعضای هیأت‌علمی ، تخصصی ، ارتقاء ، بررسی رابطه میان مجلات منتشره ، حوزه‌های تخصصی و ارتقاء علمی ، میزان ارتقاء علمی متخصصان ، مجلات منتشره حوزه‌های تخصصی ، حوزه‌های تخصصی ، علمی ، ارتقاء اعضای هیأت‌علمی حوزه‌های تخصصی

مجله از جمله مطلوبترین بسترها برای طرح اندیشه های نوین تلقی میشود و مقالات مجلات به عنوان نخستین محل اندیشه نو کم و بیش در جوامع مختلف پذیرفته شده است. تعداد مجلات منتشره سبب شده است که این گونه انتشارات خود در معرض ارزیابی قرار گیرندو برای آنها مراتب متفاوت علمی تعیین گردد. در ایران‘وزارت فرهنگ و آموزش عالی مجلاتی را از نظر علمی مورد تأیید قرار میدهد و داشتن مقاله در اینگونه مجلات به معنای احراز بخشی از شرایط ارتقاء مرتبه دانشگاهی تلقی میشود. هدف بررسی حاضر کشف رابطه میان مقالات منتشره و تعداد مجلات مورد تأیید در حوزه های تخصصی از یک سو و میزان ارتقاء اعضای هیأت علمی در آن حوزه ها از سوی دیگر بوده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که میان تعداد مجلات مورد تأیید در حوزه های تخصصی و میزان ارتقاء علمی متخصصان آن حوزه ها همبستگی مثبت وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف بررسی حاضر کشف رابطه میان مقالات منتشره و تعداد مجلات مورد تأیید در حوزه‌های تخصصی از یک سو و میزان ارتقاء اعضای هیأت علمی در آن حوزه‌های از سوی دیگر بوده است. هدف بررسیهدف بررسی حاضر کشف رابطه میان مقالات منتشره و تعداد مجلات مورد تأیید در حوزه‌های تخصصی از یک سو و میزان ارتقاء اعضای هیأت علمی در آن حوزه‌ها از سوی دیگر است. تجزیه و تحلیل یافته‌هایافته‌های بررسی حاضر را می‌توان به سه مقوله عمده مجلات منتشر شده، مقالات چاپ شده، و وضع ارتقاء اعضای هیأت علمی تقسیم کرد و به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: به تصویر صفحه مراجعه شودالف. توزیع مجلات علمی منتشر شده میان گروههای تخصصیجدول 2 نشان می‌دهد که از 285 مجله منتشر شده فارسی 45 درصد متعلق به علوم انسانی است که بالاترین سهم را دارا است و سپس به ترتیب:فنی و مهندسی(25 درصد)، هنر(12 درصد)، علوم پایه و پزشکی در مرتبه برابر(هریک 5/6 درصد)و کشاورزی(5 درصد)قرار دارند. مقایسه میان تعداد اعضای دانشیار به بالا و تعداد مجلات مورد تأییدجدول 8 نشان می‌دهد که بیشترین تعداد اعضای دانشیار به بالا متعلق به علوم انسانی و کمترین آنها متعلق به حوزه هنر است، و حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، پزشکی، و علوم پایه به ترتیب در میان این دو قطب قرار دارند. رابطه میان تعداد مجلات مورد تأیید و تعداد دانشیار به بالانتیجه‌گیرییافته‌های بررسی حاضر حاکی از آن است که مقالات تولید شده، مجلات متعلق به حوزه‌های تخصصی، و وضعیت ارتقاء اعضای هیأت علمی در میان رشته‌ها و گروههای مختلف بسیار متفاوت است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.