Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 33 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : پیشینه ، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد اطلاع‌رسانی پزشکی ، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی ، فارسی ، انگلیسی ، محملهای اطلاعاتی میان پیشینه‌های انگلیسی ، کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی ، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت ، وضع پیشینه در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد ، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتا برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق پژوهشی که در حوزه مورد بررسی محقق پدید آمده است . دراین میان ‘ پیشینه از آن جهت که میان تحقیقات گذشته و پژوهش در دست انجام رابطه ای علمی و شبکه ای برقرار میکند حائز اهمیت بیشتری است. در بررسی حاضر‘پیشینه های مورد استفاده در پایان نامه های کارشناسی ارشد اطلاع رسانی پزشکی از آغاز تا پایان نیمه اول سال 1375 با استفاده از روش مطالعه استنادی و باتوجه به مواردی چون تعداد وپراکندگی پیشینه ها ‘فاصله زمانی‘نوع محملهای اطلاعاتی‘حداشتراک پیشینه ها‘ومانندآن مورد مطالعه قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع فارسی و غیرفارسی‌مندرج در بخش پیشینه این 86 عنوان سیاهه‌برداری شد و با درج کامل عناوین پایان‌نامه‌ها و کدگذاری آنها، مجموعه به دست آمده هر بار به تناسب یکی از پرسش‌های اساسی طرح شده در تحقیق مرتب گردید و با استفاده از روش تحلیل استنادی‌{O4O}مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. حبیب اله فخازی‌{O7O}(1373)به مطالعه الگوهای رفتار منبع‌یابی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1358-1370 پرداخته و نتیجه گرفته است که فاصله زمانی میان پایان‌نامه‌ها و مآخذ آنها بین 25/6 تا 47/14 سال بوده و بیش از 66 درصد منابع به زبان انگلیسی بوده است. حسن جاهد{O8O}(1373)به تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فاصله سالهای 1368-1372 پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که 65 درصد استنادها به مجلات، 24 درصد به کتابها، و مابقی به پایان‌نامه‌ها داده شده و اکثر منابع به زبان انگلیسی بوده است. مینا افشار{O9O}(1375)در بررسی استناد در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، شیراز، و اصفهان در فاصله سالهای 1370 تا 1373 به این نتیجه دست یافته است که بیشترین سهم ماخذ(یعنی 85/46 درصد)به زبان انگلیسی بوده و 63 درصد استنادها به کتاب، 30/32 درصد به مجلات و 5/3 درصد به پایان‌نامه‌ها اختصاص داشته است. کاهش تدریجی فاصله زمانی منابع و پیشینه‌های فارسی-با توجه به اینکه غلبه پیشینه‌های فارسی با پایان‌نامه‌هاست، می‌تواند ناشی از افزایش تدریجی پایان‌نامه‌ها باشد، خصوصا اینکه بیشترین سهم مورد استفاده از مقوله پایان‌نامه، متعلق به پایان‌نامه‌های خود دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.