Skip to main content
فهرست مقالات

کتابشناسی آمار آموزش و پرورش

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 119 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : وزارت آموزش و پرورش ، آموزش ، موسسات آموزش عالی ، آموزش عالی ، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش ، آمار ، آمار آموزش و پرورش ، بازرسی آموزش عالی ، آموزش عالی و پژوهش علمی ، بازرسی آموزش و پژوهش

0منابعی که در این کتابشناسی آمده عمدتا شامل کتب و تک نگاشتهایی است که سازمان های مسئول درهر دوره تهیه کرده اند. این سیاهه بیشتر متکی بر منابعی است که تا زمان تدوین در مرکز آمار ایران موجود بوده است. بنابراین، گرچه می تواند برای پژوهشگران و برنامه ریزان مفید واقع شود، ممکن است از جامعیت لازم برخوردار نباشد.

خلاصه ماشینی:

"اثرات اجرای مقررات خدمت تمام‌وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1354، 144 ص. بررسی وضع دانشجویان اخراج شده تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی:سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش و پژوهش، 1355، 47 ص. بررسی اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دانش‌آموزان دوره عمومی آموزش بزرگسالان در سال تحصیلی 54-1353 تهران:وزارت آموزش و پرورش، دفتر آموزش بزرگسالان، 1356، 97 ص. بررسی مقدماتی اجرای برنامه‌های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تهران:دربار شاهنشاهی، سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 52 ص. تحلیل مسائل مالی موسسات آموزشی کشور تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش و پژوهش، 1355، 32 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1350، 14 ورق. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1350، 14 ورق. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص. تهران:دربار شاهنشاهی، امور اجتماعی، سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، 1351، 34 ص."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.