Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ابعاد روان شناختی مناسک حج و تاثیر آن بر سطح دینداری حجاج

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 7 تا 44)

کلیدواژه ها :

دینداری ،ابعاد روان شناختی ،مناسک حج

کلید واژه های ماشینی : بررسی ابعاد روان‌شناختی مناسک حج ، حج ، دین ، مناسک حج ، اخلاق ، اسلام ، سطح دینداری حجاج ، زنان ، آزمون جهت‌گیری مذهبی ، جهت‌گیری مذهبی

پژوهش حاضر درصدد بررسی ابعاد روان شناختی مناسک حج و تاثیر آن بر سطح دینداری حجاج با استفاده از روش شبه تجربی است. از مجموع 22500 نفر زائر حج تمتع سال 1385 استان تهران، 105 نفر (62 مرد و 43 زن) به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و یک ماه قبل از آغاز حج پرسشنامه جهت گیری مذهبی به عنوان پیش آزمون و پس از اتمام مناسک حج همان پرسشنامه به عنوان پس آزمون و یک ماه پس از بازگشت به وطن نیز به عنوان مرحله پی گیری، اجرا گردید. داده ها به وسیله آزمون t وابسته، مستقل و تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند: نمره کل جهت گیری مذهبی آزمودنی ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بیشتر بود. این تفاوت معنادار در خرده آزمون های جهت گیری مذهبی (عقایدـ مناسک و اخلاق) نیز مشاهده گردید.

خلاصه ماشینی:

"ب. اما نسبت به قسمت دوم پرسش که آیا تأثیرگذاری انجام مناسک حج بر سطح دینداری حجاج بر حسب سن آنها متفاوت است؟ نتایج به دست آمده از اجرای تحلیل واریانس یک‌طرفه که در جدول پنج آمده است، نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سطح دینداری آزمودنی‌های گروه‌های سنی متفاوت در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون مشاهده نمی‌شود. همچنین در پاسخ به بخش سوم پرسش، مبنی بر اینکه آیا تأثیرگذاری انجام مناسک حج بر سطح دینداری حجاج بر حسب میزان تحصیلات آنها متفاوت است؟ نتایج به دست آمده از اجرای تحلیل واریانس یک‌طرفه که در جدول شش آمده است، نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سطح دینداری آزمودنی‌ها در سطوح تحصیلات متفاوت در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون مشاهده نمی‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سطح تحصیلی در نتایج این پژوهش تأثیری نداشته است؛ هرچند برخی تحقیقات حکایت از آن دارد که با افزایش سطح تحصیلات، سطح دینداری افراد کاهش می‌یابد؛ مثلا، نتایج پژوهش سازمان ملی جوانان تحت عنوان وضعیت و نگرش و مسائل جوانان استان قم نشان می‌دهد جوانانی که مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا دکترا دارند، در خرده‌مقیاس‌های هویت سیاسی، هویت اعتقادی‌ـ دینی، هویت التزام عملی، هویت آداب و رسوم دینی، هویت و روح ملی، هویت عمومی دینی و هویت عمومی ملی، نمرات پایینی را کسب کرده‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.