Skip to main content
فهرست مقالات

هویت ملی و دفاع مقدس

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 99 تا 122)

کلید واژه های ماشینی : هویت ملی، جنگ، دفاع مقدس، هویت ملی و دفاع مقدس، انقلاب، ملی، اسلامی، دفاع، گفتمان، انقلاب اسلامی

این مقاله تلاش دارد تا به جایگاه هویت ملی در دفاع مقدس بپردازد. در ابتدای مقاله اشاره می گردد که جدایی میان گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان جنگ تحمیلی در بررسی مقوله‌ هویت ملی چندان واقعی به نظر نمی رسد و برعکس رابطه‌ وثیقی میان این دو برقرار است. نویسنده ضمن توجه به دگرگونی های هویتی در گذشته‌ تاریخی ایران، برای تحلیل مقوله‌ هویت ملی در گفتمان جنگ نیز، به «بحران مشروعیت» در مفاهیم ملی گرایانه اشاره می نماید. با بررسی این کلیات، اصل مباحث مقاله در دو بخش مبانی هویت ملی در جنگ و تاثیر هویت ملی بر رفتارهای جنگی، تنظیم می گردد. در بخش اول، آموزه های دینی، انقلابی و ملی به عنوان مبانی تشکیل دهنده‌ هویت ملی در دفاع مقدس مورد دقت قرار می گیرند و در بخش دوم نیز پنچ مولفه‌ هویت دفاعی، تسلیم ناپذیری و روی کرد عدالت محورانه، حاکمیت نظام صدقی اسلامی، بسیج و انسجام ملی و نهایتا معنویت و روحیه‌ ملی، برای بررسی نقش شاخص های هویت ملی بر رفتارهای جنگی مورد پردازی قرار می گیرند.

خلاصه ماشینی:

"در ابتدای مقاله اشاره می‌گردد که جدایی میان گفتمان انقلاب اسلامی وگفتمان جنگ تحمیلی در بررسی مقوله‌ی هویت ملی چندان واقعی به نظرنمی‌رسد و برعکس رابطه‌ی وثیقی میان این دو برقرار است. در هرحال،پدیده‌ی هویت و هویت ملی با شروع جنگ وارد آزمون سختیشد که از یک‌سو می‌بایست پاسخ مناسبی برای تهدیدهای ویران‌گر بیرونی پیدامی‌کرد و از سوی دیگر سطح تأثیرپذیری خود را از شرایط تحمیلی جدید بامعانی مندرج در فلسفه‌ی انقلاب اسلامی مورد تطبیق قرار می‌داد. در چنین شرایطیکم‌تر به روح زنده و جاری در زندگی اغلب مردمان کشور توجه می‌شد و چنداناحساس نیازی به اتخاذ مفاهیم هویتی از بدنه‌ی ملت از سوی دستگاه حاکمیتوجود نداشت و سهم مردم در تعریف ایدئولوژی رسمی هویت ملی حاکمیت،بسیار ناچیز و حتی صفر بوده است. میزان دقت در دست‌یابی به گفتمان یاد شده،با طرح این سؤالاندکی مشخص می‌شود که آیا چنان‌چه جنگی علیه کشور در زمانی دیگر(به عنوان مثالقبل از پیروزی انقلاب اسلامی یا حتی الآن)روی دهد،نوع واکنش و پاسخ به آن دقیقااز همان مبانی و موازین هویتی تبعیت می‌کند که بر گفتمان جنگ تحمیلی،حاکم بود؟بی‌تردید پاسخ منفی است. لذا،در این مقاله تلاشمی‌شود از یک‌سو به نقش و جایگاه هویت ملی که در پرتو انقلاب اسلامی دچارتحولات مفهومی شد،در اثرگذاری بر شرایط جنگی پرداخته شود و ازسوی دیگر به تأثیر جنگ و فشارهای بیرونی بر«هویت ملی»اشاره گردد؛اما قبلاز شروع این بحث باید جایگاه«ملیت»در گفتمان‌های حاکم مورد بررسی قرار گیرد. -حاکمیت نظام صدقی اسلامی تحلیل شرایط جنگی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به طور اساسی با شخصیتانقلابی و هویت ملی کشور در این دوره در پیوند بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.