Skip to main content
فهرست مقالات

متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 61 تا 74)

کلیدواژه ها :

بازده سهام ،متغیرهای بنیادی ،امتیاز مالی ،بازده غیر عادی

کلید واژه های ماشینی : بازده ، بازده ، مدل ، پژوهش ، بازده سهام ، متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده ، درصد تغییرات بازده غیر نرمال ، بازده غیر نرمال ، تورم ، مدل پژوهش امتیاز مالی

این پژوهش رابطه‌ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‌بینی ارائه کرده است.داده‌های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‌باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‌ی تغییرات در سودآوری، دارایی‌ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‌باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‌بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‌ها اختصاص یافته است.مجموعه‌ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‌دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‌ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‌ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‌ی معنی‌داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‌دهند.هم‌چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‌های انتخابی نشان داد که در دوره‌های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‌های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد.

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این که آیا هریک از نه متغیر بنیاید حسابداری(به شرح تعریف شده در بخش متغیرهای پژوهش)با بازده‌های سهام ارتباط معنی‌داری دارند؟و برای این سؤال فرضیه‌های زیر ارائه و مورد آزمون قرار گرفت: 1. تجزیه و تحلیل آماری از آن جایی که هدف از این پژوهش مطالعه‌ی میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت ارائه‌ی مدل می‌باشد، از روش رگرسیون خطی‌(SLO)چند متغیره استفاده شده است. از این آماره می‌توان برای آزمون معنی‌دار بودن 1 R نیز استفاده کرد برای آزمون کلی رگرسیون فرضیه کلی به شکل زیر بیان می‌شود: oH :تمامی ضرایب مدل رگرسیون برابر صفر است: lH :دست کم یکی از ضرایب مدل رگرسیون صفر نباشد: براساس فرض‌ oH هیچ ارتباطی بین متغیر وابسته و متغیر(متغیرهای)مستقل وجود ندارد. نتایج آزمون فرضیه‌ها متغیرهای مورد بررسی این پژوهش، همگی توسط تحلیل‌گران در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و رابطه‌ی آن‌ها با بازده سهام، موضوع پژوهش‌های بسیاری بوده است. بررسی مدل نهایی استخراج شده مدل نهایی استخراج شده عبارت بود از: همان‌گونه‌که ملاحظه می‌شود متغیرهای تغییرات سودآوری‌(E?)، تغییرات دارایی‌ها(stessA?)و نوع گزارش حسابرس‌(PRA)اثر معنی‌داری بر بازده سهام دارند و روی هم 48 درصد تغییرات بازده غیر نرمال را توضیح می‌دهند. تعریف متغیر PRA به عنوان یک متغیر مجازی(موهومی)در این پژوهش به گونه‌ای است که به گزارش مورد پذیرش عدد صفر و به گزارش مشروط و رد شده عدد یک اختصاص داده شده است، بنابراین با توجه به مطلب‌های بیان‌شده انتظار رابطه‌ای معکوس با بازده سهام می‌رود، که این با توجه به ضریب منفی‌ PRA در مدل تأیید می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.