Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 90 تا 102)

کلیدواژه ها :

برنامه‌ریزی ،حسابرسی ،روش‌های تحلیلی ،آزمون محتوا ،بررسی نهایی صورت‌های مالی

کلید واژه های ماشینی : عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسان، حسابداران رسمی شاغل، بررسی نهایی صورت‌های مالی، اطلاعات، کاربرد روش‌های تحلیلی در حساب‌رسی، حساب‌رسی، حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، حسابداران رسمی شاغل عضو، کاربرد روش‌های تحلیلی

این تحقیق، به بررسی کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است.بدین منظور، کاربرد روش‌های تحلیلی در سه مرحله، برنامه‌ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‌های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش‌های یاد شده را، در مراحل برنامه‌ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‌های مالی تأیید می‌کنند؛ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش‌های تحلیلی در مراحل برنامه‌ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش‌های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت‌های مالی تأیید نکرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"ج. حسابداران رسمی شریک در مؤسسات عضو جامعه:برای حسابداران رسمی شریک در مؤسسات عضو جامعه، سطح معنی‌داری فرضیه 002/0 محاسبه شده که چون 05/0002/0 است بنابراین، با اطمینان 95%می‌توان بیان نمود که فرض‌ o H رد شده و فرضیه پژوهشی تأیید می‌شود به عبارت دیگر، حسابداران رسمی شریک در مؤسسات عضو جامعه اعتقاد دارند که حسابداران رسمی عضو جامعه از روش‌های تحلیلی در مرحله برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند. کل نمونه آماری:برای کل نمونه، آماره آزمون‌ 95/11-Z در مقایسه با مقدار بحرانی در ناحیه‌ 1H قرار گرفته است بنابراین، فرض‌ o H در سطح اطمینان 95%رد شده و فرضیه پژوهشی مبنی بر کاربرد روش‌های تحلیلی در مرحله بررسی نهایی صورت‌های مالی توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تأیید می‌شود. د. حسابداران رسمی شاغل انفرادی:برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، سطح معنی‌داری فرضیه 344/0 محاسبه شده است که چون 05/0<344/0 می‌باشد بنابراین، با اطمینان 95%می‌توان بیان نمود که فرض‌ o H را نمی‌توان رد کرد به عبارت دیگر، حسابداران رسمی شاغل انفرادی کاربرد روش‌های تحلیلی را در مرحله بررسی نهایی صورت‌های مالی تأیید نمی‌کنند. 3. با توجه به این‌که در استاندارد شماره 52 ایران حسابرسان ملزم به استفاده از روش‌های تحلیلی در مرحله بررسی نهایی صورت‌های مالی هستند؛ولی یافته‌های این تحقیق نشان داد که یک گروه از جامعه یعنی حسابداران رسمی شاغل انفرادی کاربرد روش‌های تحلیلی را در مرحله بررسی نهایی تأیید نمی‌کنند؛پیشنهاد می‌شود از طریق آیین رفتار حرفه‌ای شیوه خود کنترلی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران شاغل انفرادی اعمال و الزامی شود و به عوامل کنترل کیفیت کار حسابرسی توجه شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.