Skip to main content
فهرست مقالات

بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کریم

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 213 تا 234)

کلید واژه های ماشینی : بهداشت روانی ، قرآن ، سلامت روان ، انسان ، اسلام ، بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن ، ارزش ، قرآن کریم ، انسان سالم ، هدف بهداشت روانی تأمین سلامت

بیان می‌کند،همچنین ملاکهایی را برای احساس ارزشمندی تبیین کرده،جامعهء انسانی‌ را به سوی احترام به دیگران و ایجاد احساس ارزش درافراد هدایت می‌کند.دومین‌ بخش مقاله به جمع‌بندی این رهنمودها با استناد به آیات قرآن می‌پردازد.عمده‌ترین مبانی بهداشت روانی در دو محور قرار دارد: الف:تعریف شخصیت سالم به عنوان هدف بهداشت روانی. ب:عوامل مؤثر در ایجاد،حفظ و ارتقاء سلامت روان. -متخصصات با توجه به نگرشی که نسبت به ماهیت انسان،انگیزه‌های او و چگونگی تأثیر انگیزه‌ها بر فرد و رشد شخصیت و عوامل مؤثر در آن دارند،تعریفهای‌ مختلفی را از انسان سالم ارائه می‌دهند. در قرآن کریم ملاکهای سلامت روان‌شناختی را از راه ویژگیهای اسخاصی که‌ به نامهای مؤمن،متقی و...مورد ستایش قرار می‌دهد می‌توان شناسایی کرد.بخش‌ نخست مقاله به جمع‌بندی این ویژگیها می‌پردازد. -تأمین نیازهای زیستی و حفظ تعادل بدنی و ارضای نیازهای روانی،که‌ از مهمترین آنها احساس ایمنی و احساس ارزشمندی است،در سلامت روانی نقش‌ بسزایی دارند.رسالت قرآن به عنوان برنامهء هدایت و رساندن انسان به رشد و کمال‌ مطلوب اقتضا می‌کند رهنمودهای قرآن در ابعاد مختلف زیستی محیطی می‌توان دریافت، اسلام به مجموعهء این نیازها توجه کرد.شرایط جهان متناسب با ارضا است و بهره‌برداری از تجویز می‌کند.آموزشهای دینی در راستای تأمین امنیت فردی و اجتماعی بوده و شیوه‌های خاصی را برای مقابله با ترس و اضطراب به شیوهء کاربردی

خلاصه ماشینی:

"روان‌شناختی و حالت مطلوب روان وجود ندارد،به عبارت دیگر گرچه مهمترین، اساسیترین و دشوارترین و پیچیده‌ترین مسألهء روان‌شناسی چگونگی تغییر رفتار است و ارزش عملی روان‌شناسی با میزان موفقیت آن در تغییر رفتار از وضع موجود به وضع مطلوب‌ می‌باشد،اما هنوز تعریف جامع و مورد اتفاقی از وضع مطلوب،انسان سالم،و سلامت روان‌ وجود ندارد و هر فرد یا گروهی برداشت خاصی را ارائه می‌دهند که در حقیقت به علت‌ وابستگی این دیدگاهها به جنبه‌های ارزش یاست و ارزشها از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی‌ در درون فرهنگها بر اساس اهداف و نگرشهای افراد و مکاتب،به ماهیت انسان متفاوت‌ خواهد بود. چنین به نظر می‌رسد می‌توان خصایص زیر را به عنوان شناسه‌های انسان مطلوب از دیدگاه قرآن که‌ تعیین کنندهء جهت حرکت دستیابی به سلامت است،بیان کرد و بدیهی است این ویژگیها ریشه‌ در جهان‌بینی اسلامی داشته و مبتنی بر واقعیتهای هستی است. 5-برخورداری از مجموعه‌ای از ویژگیها و رفتارهای ارزش و تکامل‌بخش(احکام و اخلاق اسلامی)در متون اخلاقی و عبادی و فقهی اسلام ویژگیها و رفتارهای شایستهء انسان‌ اسلام در ابعاد مختلف به تفصیل بیان شده است،اما نکتهء قابل توجه این که انسان ایده آل کسی‌ است که مجموعهء ارزشهای مثبت را در خویش بپروراند و از مجموعهء ارزشهای منفی خالی‌ باشد افراط در یک ویژگی و رفتار و بی‌توجهی به سای رموارد صحیح نیست،به عنوان مثال‌ نباید ارزش عبادت را فدای ارزش خدمت به خلق و یا ارزش خدمت به خلق را فدای ارزش‌ عبادت نمود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)