Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل پایداری محله های کلان شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری ها: نمونه موردی: محله های اوین، درکه و ولنجک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 29 تا 44)

کلیدواژه ها :

توسعه ،شورا ،محله ،توسعهء پایدار ،شورایاری

کلید واژه های ماشینی : ساکنان درکه عملکرد شورایاری‌های محله‌شان ، درکه ، اوین ، ولنجک ، محله‌های اوین ، عملکرد شورایاری‌ها ، شوراها ، تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران ، محله‌های درکه و اوین ، محله‌های شهری اوین

پایداری محله‌های مسکونی به پایداری اجتماعی،اقتصادی،زیست‌محیطی و مدیریتی بستگی دارد.فرایند توسعهء پایدار دربرگیرندهء کیفیت اقتصادی،اجتماعی و سرمایهء محیطی است که اعضای اجتماع‌های محلی‌ را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می‌کند.مؤلفه‌هایی همچون‌ اعتماد،صداقت،روحیهء همکاری،تمایل حضور در عرصه‌های مدنی،وجدان کاری،انضباط و تلاش برای‌ توسعه از منظر پایداری شهری می‌تواند در محله تبلور فضایی یابد.به عبارت دیگر،محله‌های شهری به‌ مثابه کوچک‌ترین واحد سازمان فضایی شهر،در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می‌کنند.در پژوهش‌ حاضر با تأکید بر معرف‌های توسعهء پایدار،به ارزیابی سطوح پایدار در محله‌های شهری اوین،درکه و ولنجک در منطقهء یک شهرداری تهران پرداخته شده است،تا با مقایسه تطبیقی،عوامل مؤثر بر پایداری‌ یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری‌ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد.برای دستیابی به‌ این هدف،اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش‌های آمار استنباطی(تحلیل F و(LSD مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که محلهء درکه با وزن 2528/0 در رتبهء سوم قرار می‌گیرد.مقایسهء عوامل مؤثر در پایداری محله‌ها نشان می‌دهد که محله‌های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی،در سطح بالاتر قرار دارند.همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری‌ها،محلهء اوین با شناخت‌ بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم‌محله‌ای‌ها با یکدیگر،فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق‌ اهداف سند توسعهء محله‌ای گام‌های مؤثرتری برداشته است.به طوری که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری‌های محله‌شان را کاملا تأثیرگذار ارزیابی کرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش‌ حاضر با تأکید بر معرف‌های توسعهء پایدار،به ارزیابی سطوح پایدار در محله‌های شهری اوین،درکه و ولنجک در منطقهء یک شهرداری تهران پرداخته شده است،تا با مقایسه تطبیقی،عوامل مؤثر بر پایداری‌ یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری‌ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد. امتیاز نهایی محله‌ها نشان می‌دهد که محلهء درکه با 12 معیار(75 درصد کل معیارها)در حیطه نسبتا پایدار با وزن‌ (252849612/0)،از نظر سطح پایداری در رتبه اول نسبت به محله‌های اوین و ولنجک قرار دارد. وضعیت پایداری محله‌های اوین،درکه و ولنجک در سال 1387 (به تصویر صفحه مراجعه شود) با استفاده از روش سلسله مراتبی،علاوه بر رتبه‌بندی سطح پایداری محله‌ها،مشخص گردید که محلهء درکه از نظر پایداری در رتبه نخست و مرحله‌های اوین و ولنجک به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. نتیجهء روش سلسله مراتبی(AHP)و تحلیل واریانس(ANOVA)نشان از آن دارد که محلهء درکه از نظر پایداری در مقیاس با محله‌های اوین و ولنجک شرایط مناسب‌تری دارد و بعد از آن محله اوین در رتبه دوم قرار می‌گیرد. براساس نتایج به دست آمده‌ پرسش‌نامه‌های مربوط به عملکرد شورایاری‌ها،شورایاری محله اوین با برگزاری چهار جلسه در ماه نقش مؤثری در افزایش آگاهی اهالی در مورد نقش مردم و مشارکت آنها با نهاد مدیریت شهری داشته است و محلهء درکه و ولنجک در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به پژوهش انجام شده در پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق(اول و دوم)،محله‌های شهری اوین،درکه و ولنجک از نظر سطوح پایداری ارزیابی شدند،و به ترتیب محله درکه با وزن‌252849612/0،محله اوین با وزن‌ 201775329/0 و محله ولنجک با وزن 122354853/0 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.