Skip to main content
فهرست مقالات

نمونه ای چند از لغت آذری

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 135 تا 168)

کلید واژه های ماشینی : اهر ، حومه ، مراغه ، رضائیه ، اردبیل ، هروآباد ، خوی ، آذ ) ، کلیبر ، تبریز

خلاصه ماشینی:

"kalak -ب مرکزی«مراغه» tukalak -ب حومهء«خوی»- kalak a?da?d -ب مرکزی«سراب» kalaklu -ب مرکزی«مراغه» 730-کلم(آذ) در زبان فعلی آذربایجان معمول است‌ kalam -ب کلیبر«اهر» kalama ب«خداآفرین» 731-کلو-مخفف کلوخ(آذ) kalusang -ب کلیبر«اهر» kaluza?n -ب شاهرود«هروآباد» 732-کله-کلاه kolah buz -ب مرکزی«میانه» kolahja?r -ب مرکزی«مرند» 733-کلیز-کلیز-زنبور(آذ) هر دانه از آن تخم کلیز عسل است‌ یکدانه از آن شود کدوهای عسل (جهانگیری) kelij -ب حومه«مهاباد» keliza -ب مرکزی«اهر» 734-کلم-خمیدگی-نوعی خار که از آن کتیرا گیرند(آذ) بمعنی اول در کردی«کوم»گویند komi -ب ترک«میانه»- komeq ب سنجبد«هروآباد»- kotakoma ب«آستارا» 735-کمان(آذ) pir kama?n -ب مرکزی«سراب» 736-کمر-میان انسان-وسط کوه(آذ) sorxa kamara?n -ب«خداآفرین» safid kamar -ب شبستر«تبریز» siya?h kamar -ب ترکمان«میانه» kamar -ب شاهرود«هروآباد» kamar daraq -ب شاهرود «هروآباد» 737-کمند(آذ) kamand -ب«بستان‌آباد» 738-کمه-کما:گیاهی بدبو: گند است چون پیاز بغلهای او چنانک‌ گویا بگند کرد کما را محاصره (فرهنگ نظام) koltakoma -آستارا«اردبیل» 739-کن(از کردن) ces?makona?n -ب شبستر«تبریز» darzakona?n -ب شاهپور«رضائیه» 740-کن-تکاب-زمینکه‌ سیل یا آب آنرا کنده باشد(آذ) kana?za -ب نمین«اردبیل» kandaraq -ب شاهرود«هروآباد» 741-کنار-کنار-(آذ) kana?rbori -ب صومای«رضائیه» 742-کنای-کنار(در لهجهء آذری‌ مراغه«ر»«ی»تلفظ میشود) arskana?y -ب قره‌آغاج«مراغه» 743-کند-دلیر و پهلوان- کنده‌ای که بر پای مجرمان گذارند- ضد تند و تیز-(آذ) kondova?n -ب ترک«میانه»- ایضا ب مرکزی«اردبیل» kondoja?n ب-اسکو«تبریز» kondrud -ب«شبستر»-ایضا ب«بستان‌آباد» 744-کند-ده،کد در زبان‌های ترکی کند از قدیم معمول‌ بوده و قرائن نشان میدهد که این کلمه‌ از kat فارسی مأخوذ است(؟) ba?ba?s?kandi -ب گرمی«اردبیل» ba?les?kandi -ب مرکزی«میانه» baxs?kandi -ب مرکزی مرند- baxs?ikndi -ب شاهپور«خوی» kanda?l -ب حومهء«ماکو» 745-کندولـ-کندور(؟)- سفره چرمین kandul -ب«بستان‌آباد» kandula ب اشنویه«رضائیه» 746-کنده-خندق-زیرزمینی‌ که در صحرا جهت مسافران کنده‌ باشند-غول گوسفند(آذ) kandalaj -ب مرکزی مرند-ایضا ب مرکزی«خیاو»- kanda -ب‌ گرمی«اردبیل»-ایضا ب هوراند «اهر» kandaxa?na -ب زنوز«مرند» 747-کنز-کنج(؟):گوشت‌ پاره‌ای که از انتهای کام آویخته است‌ کشک،مردم خودستا و احمق-(آذ) kanzaq -ب مرکزی«اردبیل»- kanzanaq ب مرکزی مرند 748-کنگر-(آذ) kangarlu -ب شاهپور«خوی»- ایضا ب بستان‌آباد-ایضا ب مرکزی‌ «خیاو» 749-کو kav -زیرک و عاقل- مخفف«کاو»-(آذ) kava?r -ب بستان‌آباد«تبریز» kava?naq -ب ورزقان«اهر» kavla?n -ب شاهپور«خوی» 750-کو kov -کوه(آذ) kovla?"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.