Skip to main content
فهرست مقالات

نمونه ای چند از لغت آذری

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 361 تا 388)

کلید واژه های ماشینی : ار، نم، آذری، لغت، معنی، زنان، کلمه، مخفف، لغت آذری، آب

خلاصه ماشینی:

"آش- آشفته-آکندن-آلوده-آمدن-آن(جمع-اشاره-نسبت)-آنک-ابرو ابریشمین-ار(اگر)-از(اضافه)از آن-استاد-اشکم-افتادن-افسون- اگر-انار-انبان-انداختن--اندرون-اندیشه-انگشت-انگور او-این(اشاره)-اینسان ب(حرف اضافه)-بار(دفعه-لنگه)-باز(مرغ شکاری-دوباره- گشاده)-باشه(از بودن)-باغ-باقله(باقلا)-بال-(بتمام معانی)-بچه‌ بخت-بختور-بدآموز-بر(حرف اضافه کنار-بدن)برا(برای)-بردن‌ برنج-بریان-بریدن-بز-بستن-بلا-بند-بنده-بو-بودن-بی‌ (حرف اضافه و نفی)-بی‌مروت-بینی پا-پالوده-پختن-پر-پروپا-پروانه-پستان-پس-پسندیدن-پست‌ پشنه(پاشنه)پله‌پله-پنج-پنجه-پنیر-پوشیدن-پول-پیچیدن-پیر- پیره‌زن-پیسی-پیش-پیمان-پیه-پیوند-پهلو-پهلوان ت(خطاب)-تا(حرف اضافه-معدود)-تاج-تار-تان(ضمیر)-تخته- تراشیدن-ترق‌ترق-ترقه-تسلی-تک‌وپو-تن-تن-تنبان-تنبوره-تنگ-تنها- تیر-تیز-تیکه جا-جان-جانور-جامه-جروجنده-جستن-جمعه-جوان-جوشیدن جوی-جویان-جهیز چه(تصغیر)-چه(استفهام-موصول)-چار(چهار)-چانه-چرا(؟)- چراغ-چرخ-چرک-چشم-چشمه-چغندر-چکه-چنگ-چنگال-چی(؟) چیدن-چو(شرط-تشبیه)-چوگان-چون-چگونه حرامی-حرکت-حضرت-حق-حکیم-حمام-حیا خاک-خانه-خایه-خدا-خر-خرابی-خروس-خزان-خفتن- خمیرمایه-خواستن-خواندن-خواهش-خوب-خود-خوش-خون-خونین‌ خویش-خیک د(سوم شخص مضارع)-دادن-داشتن-دام-دامان-(دامن)-دانه- دانستن-در(اضافه-در اطاق)در-درد-درون دریا-دزد-دست-دستار- دستور(اماله)-دشت-دعا-دل-دلبر-دمیدن-دم-دم-دهب-دندان- دوست-دوش(شانه)-دیدن-دیر-دیگ-دیگه-(دیگر)دیو-دیوانه‌ دهان(دهن) راندن-راه-رستن-رسیدن-رفتن-رنج-رنگ-رو-روا-روده‌ روز-روشن-روغن-روئیدن-رومی-رمیدن-ریختن-ریدن-ریش زائیدن-زبان-زدن-زرد-زن-زنبق-زنجیر-زندگانی-زندگی‌ زنده-زنگ-زمین-زوزه-زهار-زیور-زیلو -سبد-سبیل-سحرگاه-سخن-سر-سگ-سرمست-سنگ-سنگر-سو سواری-سوختن-سودا-سوگند-سه-سیا(سیاه)-سیابخت-سیر-سیلی‌ سیمین-سینه ش(ضمیر)-شاخ-شاف-شان(ضمیر)-شاهباز-شدن-شکستن- شنگ-شوخ-شور-شور(شوهر)-شهر-شیر(خوردنی)-شیردان-شیروان‌ شیرین-شیشه-شیفته- صباح-صحرا-صندوق-ضاع(ضایع)-ضربان-طهارت عجایب-عذر(قاعده زنان)-عرضه-عرق-عروس-عسل-عشق-علم‌ عمارت-عمر-غش-غلام-غم فرو-فروختن-فروش-فرمود-قاچ‌قاچ-قاضی-قبحه-قدر-قدا (قضا)-قربان-قزقان-قفل-قیسی ک(تصغیر)-که(تعایل-ربط-موصول)کار-کاسه-کام-کچل-کرد کردن-کس-کشاندن-کشتن-کشته-کشیدن-کک-کلا(کلاه)-کو (کوه)-کون-کیر گاو-گاوپا-گاو روغنی-گاه-گرد-گرداندن-گردیدن-گرفتن‌ گذشتن-گشتن-گفتن-گنج-گندیدن-گو(گه)-گو(در چوگان بازی)-گور گوزو-گوش-گوشت-گونه-گیتی-گیس لاله-لایق-لب-لحد-لرز-لکه-لواش-لولو-لوت م(ضمیر اول شخص در اسم و فعل)-ما(ضمیر)-مادر-مادرزاد-مار-مازو ماست-مان(ضمیر)-ماندن-مانستن-مالیدن-محروم-مرد-مردار-مردن‌ مرز-مرگ-مست-مستعمل-مشت-معما-مغبون-مقام-مگه(مگر) مگر-من(ضمیر-وزن)-منت-مو-می(استمرار)-میشه(میشود)-مهر- مهربان-مستوری-مهمان-میمون(عنتر) ن(نفی)-نا(نفی)-ناتوان-نادیده-ناف-ناکس-نام-نامی- نام و نشان-نان-ناودان-نخود-ند(علامت جمع سوم شخص در فعل)-نردبان‌ نشستن-نظم(نبض)-نور-نه(نفی)-نهادن-نی(نفی)-نیست-نیستی- نیک-نیم وا(وای)-وارهید-واریخته-وامانده-ور(و اگر)-ورآمده-ورجستم‌ ورچیده-ورداشتن-ورریخته-وررهیده-وزیر-ول-وی(ضمیر)-ویران ها(علامت جمع)هاوهوی-هر-هرزه؟؟؟رد-هرزه‌گو-هرزه‌کار-هزار هستی-هشتن-هفت-هفته-هلا-هلیدن-هم-همان-همانا-هموم-(حمام) همیدون-همه-همیشه-هندوانه-هیچ-هیزم-هوش-هوی ی(خطاب-نکره-نسبت)-یار-یتیم-یک-یکبار و از بقیه معنی کلمات زیر ضمن لغات سابق داده شده آو-آواج(آواز)-اسپی-(سفید)-اناکین-ای(این)-این(علامت‌ نسبت)-با-بر(در)-بور(بود)ت و تی(تو)-تیر-تبر(تلخ و غصه)-جروجنده- چو(چوب)-چی(چیز)-را(راه)-روج(روز)-رور(رود)-زیو(از زیستن) سامان-سو(روشنی و طر؟؟؟)-سوج(سوز)کو(کوه)-کیل(خمیده)-گ‌ (گاه)-گهان(جهان)-مان(خانه و زندگی)-میش(بیش) و آنچه محتاج بتوضیح میباشد ذیلا با شمارهء ترتیب دنبال دو فهرست سابق میاورم و در برابر هر لغت داخل هلالین یکی از علامت زیر بکار رفته که محل آن لغت‌ را نشان میدهد: ت-تبریز-(مربوط بلغات اشعار همام و رسالهء انارجانی) اس-اسپست-که در چپار فرسنگی تبریز واقعست(مربوط بشعر ماما عصمت) ام-امند-که در شش فرسنگی تبریز واقعست(مربوط باشعار مغربی) ار-اردبیل-(مربوط بدو بیتی‌های شیخ صفی و اطرافیان او و یعقوب اردبیلی) نم-نمین-(مربوط باشعار کشفی) م-مراغه(مربوط بدوبیتی عبد القادر مراغی) هـ-همگانی(و آن مربوط بلغاتی است که در تمام نقاط فوق معمول بود) 1442-آ- a?"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.