Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

اقتراح: درباره راز عشق ملتی به علی (ع) اسطوره علی

نویسنده:

(3 صفحه - از 18 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : اساطیر ، انسان ، ع ) اسطوره علی ، علی ( ع ) ، تحمل ، امام ، فضائل ، معاویه ، مظهر ، زیبایی

خلاصه ماشینی:

"در تاریخ،صرفنظر از همهء عقایدی که ما داریم،و صرفنظر از تعصبی که داریم،به یک شخصی برمی‌خوریم که نیاز انسان را به‌ نمونه‌های اعلای مطلق عظمتهایی که در روی زمین در انسان‌ نمی‌تواند باشد ولی باید باشد و نیست،جمع کرده،نیازی را که‌ همواره انسان تاریخ به داشتن و ساختن امثال«هرکول»یا«راما»- که مظهر شکست‌ناپذیری و مظهر قدرت و شهامت هستند-داشته‌ است. او به زیبایی غیر عادی که بشر امکان ندارد در آن حد صادق و در آن حد زیبا و قشنگ حرف بزند،این احساس،قدرت و استعداد را در خود نشان می‌دهد،قدرت جنگجویی که مظاهر و نمونه‌های مختلف اساطیری داشته-در همهء اساطیر،در همهء ملتها،در همهء فرهنگها-در خودش حفظ کرده،یعنی نمونه‌های‌ متناقض را در تاریخ-نه در اساطیر-پدید آورده،هم نمونهء سخن را، هم نمونهء شمشیر را و هم رب النوع فداکاری مطلق به خاطر انسان را-که همواره انسانها در اندام موهوم پرومته‌ها می‌ساختند- به خاطر انسان از سعادت و از مقام و از موقعیت و از خوشبختی و آرامش و قدرت خودش می‌گذرد و شکست خود و خاندانش را برای دیگران،برای مصلحت دیگران،تحمل می‌کند و حتی مانند پرومته زنجیر را!و حتی مانند پرومته کرکس را و خوردن جگر را! همانطور که این قهرمانان بزرگ تاریخ اساطیر،نمونه‌های‌ تقلید و پیروی و زندگی و احساس و اندیشهء انسانها و فضائل بودند و جنبهء سرمشق داشتند،علی(هم-که)یک رهبر سیاسی و اجتماعی منحصر به عنوان امام در جامعهء مدینه یا جامعهء عرب یا جامعهء اسلام آن موقع نیست،یک امام است-به تاریخ و به انسان‌ می‌خواهد نشان بدهد که شما که نیازمند به نمونه‌های اعلای‌ فضائل بی‌نقص،فضائل مطلق بودید و بعد،نمونه‌های اینها را در ذهنتان به عنوان قهرمانان برجستهء مطلق می‌ساختید،برای اینکه‌ سرمشق زندگی ایده‌آلتان باشد،من همهء آن نمونه‌ها و همهء آن‌ فضائل را در یک فرد انسانی محقق کردم."

صفحه: از 18 تا 20