Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه در زبان

(1 صفحه - از 48 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : دین، قناعت، اندیشه در زبان، عبارت موجز پرمعنی، حکمت، نعمت، عبارات باوجود، رنج، جمع‌کنندهء مال، حضرت علی ( ع )

خلاصه ماشینی:

"اندیشه‌ در زبان بعضی از عبارات باوجود کوتاهی و موجزی دنیای از مفهوم در خود دارند،این نوع‌ عبارات در کلام حضرت علی(ع)بسیار است و حقیقت را بخواهیم. *فروتنی بلند می‌کند. *حکمت،نگاه می‌دارد و نعمت می‌آورد. *دوستی،دوستی می‌آورد. *شکر،نعمت را زیاد می‌کند. *علم،در فهمیدن علم است. *انصاف،راحتی می‌بخشد. *راستی،نجات می‌دهد. *نیکویی،بزرگی می‌دهد. *علم از تجربه زیاد می‌شود. *پاداش نیکی را با نیکی دادن بزرگواری است. *بدکاره،بدی خود را ظاهر می‌کند. *دین،آرامش می‌آورد. *ناخشنود،در رنج است. *ترسیدن،امنیت می‌دهد. *لجاجت،شئامت می‌آورد. *عجز از کوتاهی عقل است. *فریب دادن،پست‌فطرتی است. *فاش کردن راز دیگران،خیانت است. *دوری از گناه،صحت مزاج می‌بخشد. *فرصت از کف نهادن،غصه می‌آورد. *راستگویی بلند می‌کند. *فریب خوردن از ایمن بودن است. *با مشورت پشتیبان زیاد می‌شود. *مال زیاد حساب زیاد پس دادن لازم می‌کند. *شهوترانی رسوایی می‌آورد. *کفران،زیان می‌آورد. *تجارت،خطر کردن است. *بی‌نیازی،خشنودی می‌آورد. *شرم،زیبایی می‌آورد. *دوستی،پیوند می‌دهد. *خاموشی،وقار می‌دهد. *تنگدستی،ملامت می‌آورد. *شتاب،پشیمانی می‌آورد. *بردبار،دوست زیاد می‌کند. *هیبت زیاد ناامید می‌کند."

صفحه: از 48 تا 48