Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

خوارج سنتی و خوارج مدرن

نویسنده:

(3 صفحه - از 30 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : خوارج ، اسلام ، ظهور خوارج پیش‌از جنگ صفین ، سیاسی ، تاریخ اسلام ، جریان ، پیامبر ، رفتار ، مبارزه ، حضرت علی ( ع )

خلاصه ماشینی:

"*ریشه ظهور خوارج پیش از جنگ صفین ظواهر تاریخی نشان می‌دهد که خوارج به عنوان یک گروه منسجم‌ اجتماعی پس از جنگ صفین ظهور پیدا کردند،اما باید نکته‌ای را در نظر گرفت و آن اینکه همه افرادی که با حضرت علی(ع)در جریان صفین‌ به مخالفت کردند و تن به حکمیت دادند و اصرار بر انتخاب ابو موسی اشعری‌ داشتندو... »6 این ادعا با توجه به اینکه مهمترین شکاف در دوران جاهلیت میان‌ اعراب،شکاف‌های قبیلگی بوده و از بین رفتن این عادت دوران جاهلی‌ که ریشه در فرهنگ مردم عربستان داشته نیازمند زمان بوده،تا حدودی‌ قابل قبول بنظر می‌رسد و حتی برخی از محققان تاریخ اسلام واقعهء سقیفه را نیز بر مبنای اختلافات قبیلگی تحلیل می‌کنند که شاید هم‌ چندان بدور از منطق نیست. »7 از مجموعه گفته‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که برای شناسایی‌ دقیق خوارج باید به پیش از واقعهء صفین نیز مراجعه کرد و حتی رفتارشناسی‌ آنان را از زمان حیات پیامبر اکرم(ص)آغاز کرد و سپس با در نظر گرفتن‌ نوع تحولات سیاسی،اجتماعی رفتار آنها را در چارچوب آن تحولات مورد بررسی قرار داد. مواجههء خوارج با مسلمانان و غیر مسلمانان ویژگیهای روحی،اخلاقی خوارج مانند سخت‌گیری در انجام عبادات‌ و احکام،متعصب بودن نسبت به عقاید خویش رفتار خشونت‌آمیز و سایر موارد را مرحوم مطهری بطور مفصل در انتهای کتاب جاذبه و دافعه علی(ع)تشریح کرده‌اند که جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر آن‌ موارد خودداری می‌کنیم و علاقمندان را به مطالعه این اثر ارزشمند ارجاع‌ می‌دهیم نکته جالب توجهی که از رفتار خوارج برگزیدیم تا در این بخش‌ مورد توجه قرار دهیم نحوهء برخورد آنان با مسلمانان و غیر مسلمانان است."

صفحه: از 30 تا 32