Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

توصیف جغرافیایی- تاریخی غدیر خم

نویسنده:

(6 صفحه - از 6 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : غدیر ، غدیر خم ، جحفه ، تاریخی غدیر خم ، آبگیر ، الغدیر ، مسجد غدیر ، نماز ، غدیر خم زیر درختان ، وادی

خلاصه ماشینی:

"17 به غدیر خم گاهی«غدیر جحفه»هم می‌گویند،چنانکه در حدیث زید بن ارقم آمده است:«پیامبر(ص)در حجه الوداع آمد تا در غدیر جحفه بین مکه و مدینه پیاده شد». ابن منظور در لسان العرب می‌گوید:«خم آبگیر معروفی بین مکه و مدینه در جحفه است که همان غدیر خم است». در اطراف غدیر مجموعه درختانی بوده که در عبارات تاریخ چنین توصیف شده است: الف:بکری می‌گوید:«در این غدیر چشمه‌ای می‌ریزد و اطراف آن درختان بسیار و درهم پیچیده است». مسجد در مکانی که پیامبر(ص)توقف نمود و نماز خواند و خطابه ایراد کرد و امیر المؤمنین(ع)را به عنوان صاحب اختیار و خلیفۀ مردم تعیین کرد،مسجدی ساخته شد که محل آن بین چشمه و آبگیر بوده است. زید بن ارقم می‌گوید:«آنگاه که پیامبر(ص)حجه الوداع را به انجام رسانید و به قصد مدینه بازگشت،در غدیر خم که آبی بین مکه و مدینه است توقف فرمود و این در روز هیجدهم ذیحجه الحرام بود». 54 در حدیث عامر و حذیفه آمده است:پس از پایان حجه الوداع پیامبر(ص)از مکه خارج شد و آمد تا به جحفه رسید و دستور داد کسی زیر درختان کنار هم-که در این زمین مسطح بودند-نرود». صاحب جواهر می‌گوید:«کسی که از راه مدینه باز می‌گردد مستحب است در مسجد غدیر خم نماز بخواند و بسیار دعا کند،و آن موضعی است که پیامبر(ص)امامت امیر المؤمنین(ع)را اعلام فرمود». 74 قاضی ابن براج می‌گوید:«کسی که پس از حج برای زیارت پیامبر(ص)از مکه حرکت کند سزاوار است وقتی به مسجد غدیر رسید وارد آن شود و در سمت چپ آن بقدر امکان نماز بخواند،سپس راهی مدینه شود»."

صفحه: از 6 تا 11