Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

حمد خدای را (از کلام امیرمؤمنان)

(2 صفحه - از 4 تا 5)

کلید واژه های ماشینی : حمد ، خدا ، کلام امیر مؤمنان حمد ، حمد باد خداوندی ، کلام امیر ، آمیزه‌ای ، آفرینش ، کمال ، موصوفی ، غریزه و سرشتی خاص

خلاصه ماشینی:

"و آنکه به سوی او اشارت کند محدودش پنداشته و هرکه محدودش پندارد، السلام علیک یا امیر المومنین‌ علی بن ابیطالب او را بر شمرده است و هرکه گوید که خدا در چیست،خدا را درون چیزی قرار داده‌ و هرکه گوید که خدا بر روی چیزی جای دارد،دیگر جایها را از وجود او تهی کرده‌ است. موجودات را چنانکه باید بیافرید و آفرینش را چنانکه باید آغاز نهاد بی‌آنکه‌ نیازش به اندیشه‌ای باشد یا به تجربه‌ای که از آن سود برده باشد یا به حرکتی‌ که در او پدید آمده باشد و نه دل‌مشغولی که موجب تشویش شود. آفرینش هر چیزی را در زمان معینش به انجام رسانید و میان طبایع گوناگون،سازش پدید آورد و هر چیزی را غریزه و سرشتی خاص عطا کرد. و هر غریزه و سرشتی را خاص کسی قرار داد،پیش از آنکه بر او جامه آفرینش پوشد،به آن آگاه بود و بر آغاز و انجام آن احاطه داشت و نفس هر سرشت و پیچ و خم هر کاری را می‌دانست."

صفحه: از 4 تا 5