Skip to main content
فهرست مقالات

تنها تو را دارم (راز و نیاز امیرمومنان)

(2 صفحه - از 4 تا 5)

کلید واژه های ماشینی : خدا، راز، عظمتت، بلا، فرود، بیامرز گناهانی، نعمت، به‌آن عزتت، نور تجلی ذاتت، موجودی در برابرش فروتن

خلاصه ماشینی:

"راز و نیاز امیر المومنان‌ تنها تو را دارم خدایا،نم از تو می‌خواهم،به آن رحمتت که هر موجودی را فرا گرفته و به آن نیرویت که هر موجودی‌ را به آن رام گردانیدی و هر موجودی در برابرش‌ فروتن گشته و هر چیزی در مقابلش زبون گردیده،و به آن مقام بزرگت که به آن بر هر چیزی چیره گشتی، و به آن عزتت که هیچ موجودی در مقابلش‌ نمی‌ایستد و به عظمتت که سراسر عالم را فرا گرفته و به پادشاهیت که بر تمام قوای جهان برتری یافته و به ذات مقدست که پس از نابودی هر موجودی باقی‌ است و به نامهای مبارکت که ارکان هر موجودی را پر کرده و به دانشت که به هر موجودی احاطه دارد و به‌ نور تجلی ذاتت که هر موجودی به وسیلهء آن نورانی‌ شده..."

صفحه: از 4 تا 5