Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نمونه های بارز اتمام حجت با غدیر

نویسنده:

(5 صفحه - از 22 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : غدیر ، حجت ، اتمام‌حجت ، اثبات الهداه ، اتمام حجتهای ، الغدیر ، بحار ، اتمام‌حجت با غدیر ، حدیث ، کتاب سلیم بن قیس

خلاصه ماشینی:

"اتمام حجت حضرت زهرا(س)با غدیر از اولین مواردی که حدیث غدیر به عنوان پاسخ دندان‌شکن در مقابل غاصبین خلافت مطرح شد توسط حضرت صدیقهء کبری فاطمه‌ زهرا(س)در فاصلهء 57 روز عمر آنحضرت پس از رحلت پیامبر(ص) بود. آنحضرت در زمان ابو بکر و عمر چندین مورد با حضور مردم و بطور خصوصی،مسئلهء غدیر را مطرح کردند. اتمام حجت ائمه(علیه السلام)با غدیر تا روزی که امیر المؤمنین(ع)در قید حیات بودند بعنوان کسی که‌ در غدیر بر فراز دستان پیامبر(ص)قرار گرفته و اینک شخصا در برابر دیدگان مردم است،معرف عینی غدیر بودند و حضور آنحضرت بمعنای‌ حضور غدیر بود. اتمام حجت امام حسن عسکری(ع)با غدیر اصحاب پیامبر(ص)حاضران در غدیر بوده‌اند و بعنوان شاهد ماجرا از یک سو و یاران پیامبر(ص)از سوی دیگر مطرح هستند. موارد مختلفی که اصحاب پیامبر(ص)غدیر را مطرح کرده‌اند به‌ اهمیت آن می‌افزاید چه آنکه اکثرا در موقعیتهایی که صورت مناظره و اتمام حجت داشته و حتی از نظر اجتماعی برایشان مسئله‌ساز بوده،به‌ گفتن حقیقت مبادرت ورزیده‌اند و از کتمان آن اجتناب کرده‌اند. لطافت خاصی از گفته‌های حساب شده و ریشه‌دار اصحاب‌ امیر المؤمنین(ع)دربارهء غدیر دیده می‌شود و موقعیت‌های حساسی در آنها بچشم می‌خورد که راهگشای موارد بسیاری از بحثهای علمی در آینده‌های غدیر بوده است. در موقعیت‌های دفاعی غدیر،بنابر شرایط مختلف زمانها،به موارد شاخصی برمی‌خوریم که زنان از غدیر دفاع کرده‌اند و در برابر دشمنانی‌ همچون معاویه اتمام حجت کرده‌اند،و این حاکی از آن است که دفاع از ولایت در هر شرایطی بر مرد و زن واجب است. ماءمون:اقرار به غدیر در نامه‌ای به بنی هاشم‌931 آنچه در این مقاله ذکر شد فهرستی از اتمام حجتهای مهمی بود که با غدیر صورت گرفته است."

صفحه: از 22 تا 26