Skip to main content
فهرست مقالات

بندگان خدا شما را اندرز می دهم (از کلام امیر)

(2 صفحه - از 4 تا 5)

کلید واژه های ماشینی : خدا، کلام امیر بندگان خدا، کیفر، مرگ، پاداش، پرهیز از نافرمانی خدا، کلام امیر، جهان، ساخت، گور

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) از کلام امیر بندگان خدا شما را اندرز می‌دهم سپاس خدایی را که برتر است به قدرت،و نزدیک‌ است از جهت عطا و نعمت؛بخشندهء غنیمت فزون از حاجت،و زدایندهء هر بلا و نکبت. بندگان خدا!شما را اندرز می‌دهم به تقوا،و پرهیز از نافرمانی خدا،که در کتاب خود-برای شما مثلها آورد،و زمان مرگ یک یکتان را معین کرد. یکان یکان شما را-در علم مخزون خود- به شمار آورد؛و برای هریک زمانی معین کرد،در این‌ جهان که جای محنت است،و خانه ابتلا و عبرت. لباس فروتنی بر بدن،طوق‌ بندگی و خواری بر گردن،چاره‌ای پیش پا ندیده،رشته‌ امید بریده،دلها از اندوه لرزان بانگها فرو داشته،آهسته‌ سخن گویان،عرق از سر و روی بر گردن ریزان،پر بیم و به خود لرزان،که به آوایی درشت آنان را به‌ حساب می‌خوانند،تا جزای هریک را بدو رسانند،و تلخی کیفر یا شیرینی پاداش را به وی چشانند."

صفحه: از 4 تا 5