Skip to main content
فهرست مقالات

در زمینه خلق آثار هنری مربوط به حضرت علی (ع) گام مؤثری برنداشتیم

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 42 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : حضرت علی ( ع )، هنری، زمینه خلق آثار هنری، تذهیب، خط، خط کتابت آیات قرآنی، کتابت آیات قرآنی، گلستان هنر، هنرمند ایرانی حضرت علی، اسلامی

خلاصه ماشینی:

"وی با بیان اینکه اسلیمی یک منحنی پیچان است که‌ یادآور گردش افلاک است و در حقیقت بیانی است از «کل‌ فلک یسبحون» (سوره الرحمن)اظهار داشت:بنابراین حضور یک نماد تصویری آسمانی در کنار آیات سبحانی نوعی‌ همگونی خط و نقش را تداعی می‌کند،که منشا قدسی دارد و نتیجه هدایت حضرت علی(ع)است که در این مورد«قاضی‌ احمد»در گلستان هنر چنین اشاره می‌کند: شنیدم که گشتند صورت‌گران ختای‌ نخستین که گشتند صورت‌شای‌ به خون جگر،رنگی آمیختند مثال از گل و لاله انگیختند ز گل‌ها یکی صفحه آراستند به آیین و زیبی که خود خواستند نهادند ازآن‌رو ختایی‌اش نام‌ که کلک ختایی از او یافت نام‌ خطا پیشگان ختایی‌نژاد نمودند«نقش نخستین»سواد چه شاه ولایت بدید آن رقم‌ به اعجاز بگرفت در کف قلم‌ رقم کرد اسلامیی دلربای‌ که شد حیرت‌افزای اهل ختای این استاد دانشگاه با اشاره به شعر مذکور عنوان کرد: بنابراین می‌بینیم اسلیمی که نقش مایه تذهیب است، بدین گونه با رهنمود حضرت علی(ع)در تذهیب آیات قرآنی‌ مطرح می‌شود."

صفحه:
از 42 تا 43