Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

اقتصاد در قرآن کریم

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 27 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، اقتصاد ، ربا ، نماز ، احکام ، اقتصاد در قرآن کریم ، زن ، کتاب ، پول ، خدا

خلاصه ماشینی:

"چگونه می‌توانیم احکامی ار که وجود دارد و شما ذکر کردید با مسائل‌ جامعه امروزی وفق بدهیم؟ با جامعه امروزی به خوبی وفق داده می‌شود منتهی این آقایان بدانند قرآن یک کتابی نیست که یک گوشه آن را بگیری و در زندگی امروزی پیاده‌ کنی ولی با گوشه دیگر زندگی کاری نداشته باشی و ما اگر قرار است مسلمان‌ متعهد باشیم و مسلمان مسؤول باشیم و قرآن را در زندگی پیاده کنیم باید عبادتش را پیاده کنیم،طهارت و غیرطهارتش را باید پیاده کنیم و دیگر مسائل بماند در سر جای خودش این نمی‌شود پیاده کرد و قابل پیاده‌شدن‌ نیست. عباس یکی از رباخوارهای مشهور مکه بود و می‌گویند آنقدر پول داشته‌ است که اگر پولهایش را از بازار مکه بیرون می‌کشید مردم اکثرشان ورشکسته‌ می‌شدند،و این بنی العباس که می‌گویند اینها نوه‌های آن عباس هستند و آمد مسلمان شده و بعد هم آمد و دیگر ربا نخورد ولی اول رباخوار بود،همینطور هم‌ یکی از پسرعموهای پیامبر ابو لهب بود،قمارباز مشهور مکه بود این قماربازی‌ می‌کرد چه‌جور،و دست همه را از پشت می‌بست خوب معمول بود رباخوردن‌ و با این ربا ثروت را رباخوارها جمع کرده بودند به یک طرفی،البته آنهایی که‌ ثروت هم داشتند در راه خیر مصرف نمی‌کردند و آنها هم پول می‌دادند و زنها را به عنوان برده می‌خریدند و این زنها را می‌فرستادند تا خودفروشی کنند روزی هرقدر درآمدی داشته باشند شب بیاورند بدهند به ارباب،ارباب این‌ پولها را بریزد در جیبش فردا پول آرایش اینها را بدهد و بروند آرایش کنند و بروند در بازار و عمده پولها این‌طور مصرف می‌شد."

صفحه: از 27 تا 29