Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

معناشناسی قرآن در سرزمین آفتاب تابان

نویسنده:

(5 صفحه - از 30 تا 34)

خلاصه ماشینی:

"»پس م عنی‌ «نه فقط»و«ساخت واقعیت»و«بلکه بیشتر»چیست؟و اصولا،وقتی جز درون مقولات زبانی‌مان نمی‌توانیم واقعیت را ادراک کنیم،«تجربه آنی و بی‌واسطه»ه معنی دارد و آیا این جرم بی‌شکل و آشوبناک،ساخیت هم دارد که بتوان از«ساخت واقعیت»سخن گفت؟اگر ما اسیر مقوله‌های زبانی خود هستیم و به قول ورف هر زبانی«تجزیه از پیش پرداخته‌ای از عالم واقعیت‌ است»(ص 11)،پس ما چگونه می‌توانیم پی ببریم که مثلا در زباناقوام نوتکا مقوله‌ای که نظیر اسم در زبانهای ما باشد وجود ندارد و تنها مقوله‌ای که وجود دارد فعل است؟آیا ما توصیفی را که مثلا یکی از بومیان نوتکایی از یک‌ منظره طبیعی یا داستان یک شکار می‌کند نمی‌توانیم دریابیم؟پس از کجا می‌توانیم پی ببریم که بومی نوتکایی آن منظره را به صورت یک فرآیند(یا فعل)می‌بیند و نه به صورت یک شی‌ء؟مگرنه این است که برای ما توصیف بومی نوتکایی نیز جزئی از«عالم واقعیت»است و بنابراین ناگزیر دستخوش آن«تجزیه از پیش پرداخته»خواهد شد؟ حقیقت این است که ترجمه‌پذیربودن زبانهای مختلف به یکدیگر، بزرگترین شاهد بر وجود یک زمینه مشترک بین همه زبانهاست. » اگر عبارات اخلاقی(و عبارات ارزشی به نحو اعم)اطلاعی درباره‌ جهان به ما نمی‌دهند،و بنابراین به زبان تعلق ندارند و در واقع گزاره نیستند، پس چه‌اند؟پاسخ ویتگنشتاین در دوران اول زندگی فلسفی خود،به این‌ پرسش این است که ارزشها«با هیچ چیزی که در درون جهان باشد،سروکار ندارند،بلکه به ماهیت جهان،به‌طور کلی مربوط می‌شوند»،یعنی«معنی‌ جهان در بیرون جهان قرار دارد."

صفحه: از 30 تا 34