Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

گزارش اصلی/ درباره فعالیت های قرآنی بانوان: تعلقات دینی زنان بیشتر است

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : دینی ، اهواز ، تعلقات دینی زنان ، شهر ، مراسم ، خانوار ، مجالس ، اجتماعی ، فرهنگی ، برگزاری مراسم و مجالس مذهبی

خلاصه ماشینی:

"گزارش اصلی‌ درباره فعالیت‌های دینی بانوان‌ تعلقات دینی زنان بیشتر است گفت‌وگو با دکتر احمد رجب‌زاده،مسئول گروه مطالعات اجتماعی-دینی دانشگاه تربیت معلم باتوجه‌به اینکه دین یکی از عمده‌ترین حوزه‌های فرهنگ است در کنار بررسی‌های کیفی آن و ارزیابی تعلق دینی و دین‌داری در جامعه که به‌ محتوای اعتقاد افراد توجه دارد در انگاره نظری هم می‌توان حیات دینی را از طریق بررسی میزان تولید فرهنگ دینی و مصرف آن مطالعه کرد. جامعه‌شناسانی مانند دورکیم معتقدند که همبستگی‌هاست‌ که افراد را در وجدان جمعی شرکت می‌کند و آنها به یک جامعه احساس تعلق‌ می‌کنند حالا این گروههایی که در این مجالس شرکت می‌کردند به لحاظ استفاده از کتب دینی،نوارهای مذهبی و برنامه‌های رادیو و تلویزیون رقم بالای‌ استفاده را داشتند که اینها همبستگی داشت و نشان می‌داد گروه‌محوری هستند که در همه اینها فعالند بقیه هرکدام به تناسب در یک زمینه‌ای فعالیت می‌کنند. فعالیتهایی که با سواد سروکار داشت مانند قرآن خواندن و مطالعه کتب دینی با تحصیلات افزایش پیدا می‌کرد،درحالی‌که برخی فعالیتها مثل شرکت در مجالس و یا شرکت در نماز جماعت و نظایر آن با تحصیلات کاهش پیدا می‌کرد و این امر نشان‌دهنده این‌ است که در جامعه ما یک نوع تنوع در دینداری وجود دارد،یعنی هرکس یک‌ شکلی از مراسم دینی را می‌پسندد و بیشتر به آن تعلق‌خاطر دارد و از آن طریق‌ دینداری خود را تقویت می‌کند یا ادامه می‌دهد."

صفحه: از 12 تا 14