Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نگاه اول/ جایگاه قرآن در اندیشه مسلمین

نویسنده:

(1 صفحه - از 2 تا 2)

کلید واژه های ماشینی : جایگاه قرآن در اندیشه مسلمین ، اسلامی ، طرح کلی اندیشه اسلامی ، روشنگری ، نگاه اول ، دین ، میدان‌دار و مسؤول ، اندیشه اسلامی در قرآن ، زندگی ، الهی دست‌مایهء عوامی‌ها

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نگاه اول/ جایگاه قرآن‌ در اندیشه مسلمین بسم الله الرحمن الرحیم‌ قرآن-سند قاطع و تردیدناپذیر اسلام-در بیشتر موارد،سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن،دقت‌ها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی-و گاه با اعتباری بیشتر-میدان‌دار و مسؤول شناخته شده و در نتیجه تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی‌اعتنا به آن،نشو و نما یافته و شکل گرفته است. 2-دیگر آنکه مسائل فکری اسلام،به صورت پیوسته و به عنوان اجزاء یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد و هریک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعهء دین و عنصری از این مرکب و استوانه‌ای در این بنای استوار است و با دیگر اجزاء و عناصر،هم‌آهنگ و مرتبط است بررسی‌ شود تا در مجموع از شناخت این اصول،طرح کلی و همه‌جانبه‌ای از دین به صورت یک‌ ایدئولوژی کامل و بی‌ابهام و دارای ابعاد متناسب با زندگی چندبعدی انسان،استنتاج شود. برای برآمدن این منظور،قرآن،کاملترین و موثق‌ترین سندی است که می‌توان به آن متکی شد که:«باطل را از هیچ سوی بدان راه‌ نیست»و«در آن مایه روشنگری هر چیز هست»و البته در پرتو تدبری ژرف‌پیما که خود،ما را به آن فرمان داده است."

صفحه: از 2 تا 2