Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

یادداشت/ تشکل های قرآنی و افق پیش رو

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : قرآنی ، انتظار اقدامات متولیان رسمی ، حرفه‌ای ، تشکل‌های قرآنی و افق ، افق پیش ، آموزش ، دست‌اندرکاران هیأت‌ها و انجمن‌های قرآنی ، پایمردی در راه شناخت ، حافظان قرآن ، نهادها

خلاصه ماشینی:

"در کنار ضرورت حفظ و گسترش این نهادها که حتی پایداری خود را در برابر نهادها و تشکل‌های جدیدتر-و گاه دولتی و رسمی-به اثبات رسانده‌اند،به نظر می‌رسد توجه به نوع‌ دیگری از تشکل‌های قرآنی نیز ضروری باشد:«تشکل‌های حرفه‌ای»نوعی از تشکل‌های‌ مرسوم هستند که به منظور نهادینه کردن ارتباط و مناسبات میان دست‌اندرکاران پیگیری یک‌ حرفه شکل می‌گیرند. این تشکل‌ها امکان تبادل نظر و همکاری برای برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه‌ گسترش فعالیت‌ها را فراهم می‌آورند و از این طریق در ارتقاء کیفی فعالیت‌ها و صیانت از دست‌آوردهای حرفه‌ای نقشی مؤثر ایفا می‌کنند. در فقدان چنین تشکل‌هایی همه به انتظار اقدامات‌ متولیان رسمی امور خواهند بود که غالبا نمی‌توانند به خوبی خود دست‌اندرکاران مشکلات‌ آنها را درک کنند. نمی‌توان انتظار داشت آنجا که فعالان در یک حرفه خود برای یافتن‌ راه‌حل‌ها مشورت نمی‌کنند،متولیان رسمی امور کار چندانی پیش برند."

صفحه: از 4 تا 4