Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

گزارش اصلی/ جان- مایه های آهنگ آیات در نقش نواهای مسجد کبود

(6 صفحه - از 21 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : مسجد کبود ، نقش نواهای مسجد کبود ، معماری ، عما ، پایه ، مرمت ، مرمت کتیبه‌های داخلی مسجد ، کاشی‌کاری ورودی اصلی مسجد ، توکل ، کاشی‌کاری

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر این،مسجد بر هشت پایه استوار است که چهار پایه آن‌ شرقی و چهار پایه در غرب مسجد قرار دارند و بر دیواره آنها کتیبه‌هایی‌ با آیات قرآنی مشاهده می‌شود که آیات نوشته بر هر پایه به موضوع‌ ویژه‌ای اختصاص دارد. نکته جالب توجه درباره گنبد این است که گنبد از داخل مسجد شکل‌گیری کروی دارد و از بیرون به صورت شبدری طراحی شده است‌ و میان دو حدود یک متر و بیست سانتی‌متر فضای خالی موجود است. 1-پایه توکل:آیات این پایه به موضوع توکل اختصاص دارد که‌ عبارتند از: کاشی‌کاری و تزئینات‌ داخلی مسجد 22 سال‌ به طول انجامیده است‌ گنبد مسجد کبود با قطر 71 متر و ارتفاع 22 متر از سطح زمین در ایران‌ بی‌نظیر است سوره آل عمران-آیات 951 و 061 آیه 951: فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین ."

صفحه: از 21 تا 26