Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

معرفی کتاب

(2 صفحه - از 27 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، امام ، اندیشه حضرت امام ، کتاب ، تفسیر ، مقاصد ، تفسیر قرآن ، عرفانی ، اندیشه ، سیاسی

خلاصه ماشینی:

"پس از این مقدمه نظر امام چنین بیان می‌شود: «حضرت امام نیز قریب به همین تقسیم‌بندی را دارند،به طوری که وصول به مقام قرب و حصول‌ مرتبه لقاءالله را اعظم مقاصد الهی و دعوت به‌ معرفت‌الله را به عنوان بهترین مقصد و اجرای عدالت‌ اجتماعی و دعوت به تهذیب نفس و تطهیر باطن را از دیگر مقاصد قرآن کریم معرفی می‌نماید». در انتهای کتاب،نویسنده بخشی را تحت عنوان خاتمه قرار داده و در این بخش جمع‌بندی خویش را از نظرات امام درباره قرآن و تفسیر وی‌ ارائه می‌کند و چنین می‌نویسد:«هرچند در میان ابعاد روحی حضرت امام‌ بعد عرفانی ایشان خیره‌کننده است اما علی‌رغم این سعه فکری و تسلط باطنی و قلبی و عمق شناخت وی از عرفان و عرفا و برخلاف بسیاری از تفسیرهای عرفانی که از ایشان باقی مانده و چه غالب اندیشه‌شان را عرفانی نموده است اما سبک تفسیری‌شان عرفانی نیست و حضرت امام‌ صرفا غرق شدن در معانی قلبیه و سیر در امور باطنیه را غفلت از حیات‌ دنیایی و مادی دانسته و آیات بسیاری را بر رد آن به شهادت گرفته است."

صفحه: از 27 تا 28