Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

متأسفانه امروزه توجه به قرآن در حوزه های علمیه کم است

(4 صفحه - از 14 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، مذاهب ، فقه ، اسلامی ، دانشجویان ، قرآن در حوزه‌های علمیه ، حوزه‌های علمیه اهل سنت ، دانشگاه ، تدریس ، فقه مقارن

خلاصه ماشینی:

"و هیچ بیمی نداریم که کسی‌ آراء و نظریات مذهب خودش را ارایه بدهد البته متقابلا هم از سایر مذاهب درخواست داریم‌ که آنها نیز نظرات ما را بشنوند سعی هم می‌کنیم که این گفت‌وگوها در فضای توأم با ادب، متانت و تحمل و تسامح برگزار شود و عملا کاری می‌کنیم که دانشجویان یاد بگیرند که‌ چگونه حرف یکدیگر را گوش دهند،اگرچه مخالف هم باشند. -آیا شما همان طور که برای مذاهب مختلف در فقه از اهل همان مذهب اسناد می‌آورید آیا در علوم قرآنی نیز همین کار کرده و از اساتید اهل سنت استفاده‌ می‌کنید؟ در حال حاضر گروه علوم قرآنیمان تازه دایر شده و از اساتید مختلفی استفاده‌ می‌شود و در آینده از اساتید خارجی نیز استفاده خواهیم کرد منتهی سعی ما بر این است که اساتیدی را انتخاب کنیم که اهل تعصبات افراطی و تعصبات‌ فرقه‌ای نباشند. -خارج از بحث دانشگاه می‌خواهم بپرسم شما به عنوان کسی که دکترای‌ علوم قرآنی داشته و مشغول تدریس فقه مقارن هستند،قرآن در اجتهاد حاکم‌ بر جامعه علمی آیا آن نقشی را که باید ایفا کند ایفا می‌کند یا خیر؟البته جدای‌ از نظر تئوری چون قرآن یکی از مهمترین منابع اجتهاد شمرده می‌شود بلکه‌ در مقام عمل هم چنین است یا خیر؟ اگر بخواهم در حال حاضر جواب بدهم باید بگویم امروزه متأسفانه در حوزه‌های علمیه‌ها آن توجهی که باید به قرآن بشود،نمی‌شود."

صفحه: از 14 تا 17