Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نکته هایی درباره قرآن

نویسنده:

(2 صفحه - از 19 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، شمشیر ، مسیح ، یهودی‌ها ، عیسی ، کلمه ، قصص ، معنی ، عثمان ، سوره یوسف آیه

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی عقل می‌پرسد،پس مسیح حقیقی‌ چه شده؟به مرگ طبیعی مرده یا ناپدید شده‌ است؟ مفسران،مثل همیشه و با توسل به‌ معجزه،کار را بر خود آسان می‌کنند و به‌ استناد آیه 851 سوره نساء «بل رفعه الله» تصور می‌کنند خدا او را به آسمان برد!و حال‌ آنکه مراد از رفعت،امر معنوی است نه جابجا کردن و بالا بردن شیئی مادی و این کلمه‌ همه جا در قرآن به معنی بالا و والا کردن و متعالی گردانیدن آمده و برعکس اگر صعد با تشدید عین باشد به معنی با تقلا و زور جسمانی به هوا و آسمان بالا رفتن است. پس مراد از پر کشیدن مسیح در این آیه‌ ترفع و اعلای حقیقت وی و آیین اوست و از آیه 55 سورهء آل عمران«ترا بمیرانم و به‌ سوی خویش بلند کنم!»یعنی مقرب‌ حضرت خود گردانم،همین معنی مستفاد می‌شود. 5-مسأله نمره یک برای هر مسلمان فهم قرآن است و عمل به آن،بر دانشمندان‌ فرض است که این کتاب مقدس را به زبان روان مادری خود برگردان کنند و به عذر آنکه اثر غنایی و خوش‌آهنگی آن در ترجمه از میان می‌رود نباید مردم را از این فبض‌ بزرگ بی‌بهره گذارند. 11-آنچه برای فهم قرآن درخور کمال اهمیت است دنبال کردن معانی حقیقی‌ واژه‌هاست و تشخیص حقیقت از مجاز،و نگارنده در ترجمه خود همین شیوه را به کار بسته‌ام و از خداوند مسئلت می‌دارم که مرا بر کمبودهای کارم آگاه گرداند و این خدمت‌ را به خیر و صلاح فارسی‌زبانان تمام کند."

صفحه: از 19 تا 20